I och med att EU-parlamentet i somras röstade fram Ursula von der Leyen till ny ordförande för EU-kommissionen ändrades titeln på en av unionens kommissionärer, från kommissionär för migration, inrikes frågor och medborgarskap till kommissionär för skydd av den europeiska livsstilen. Ändringen orsakade ilska bland politiker och icke-statliga organisationer och efter att Marine Le Pen betecknat den nya titeln som ”en ideologisk seger” har paniken bland EU-byråkraterna tagit fart än mer.

I den grekiska kommissionären Margaritis Schinas uppdrag ingår migration, säkerhet, arbetsmarknad och utbildning. Att antyda att försvar av den europeiska livsstilen skulle ha något att göra med migration anses vara olyckligt. ”Ett oroande budskap” kallades det bland annat.

LÄS ÄVEN: Ny EU-kommissionär för ’skydd av den europeiska livsstilen’ ska säkerställa fortsatt invandring till unionen

I ett tal i helgen hyllade Marine Le Pen, partiledare för Nationell samling som satsar på presidentposten 2022, utnämningen som en ideologisk vinst och kopplade den till migrationens konsekvenser.

Ursula von der Leyen försvarar titeln och menar att för de flesta européer är den europeiska livsstilen en daglig verklighet som inte behöver förklaras, men uppger samtidigt att den kan bäst kan sammanfattas i EU-fördragets skrivningar om respekt för mänskliga rättigheter, för rättsstaten, för jämlikhet och liknande.

Hon menar även att ”vårt sätt att leva utmanas varje dag” och syftar då på utländska makter som blandar sig i val och ”populister med billiga nationalistiska slagord” som ”försöker destabilisera oss från insidan”.

Kritik från Juncker
Nu sällar sig även avgående EU-kommissionsordförande Jean-Claude Juncker till kritikerna.

– Jag arbetade nära Margaritis Schinas, känner honom väl och jag vet att titeln inte stämmer överens med hans värderingar. Det här måste ändras, säger Juncker.

Ylva Johansson (S), som nyligen valdes till EU-kommissionär med ansvar för unionens migrationsfrågor och kommer att arbeta under Schinas översyn, tror att det hela kan bero på en språkförbistring.

LÄS ÄVEN: Ljög om ökning av sexbrott i Sverige efter hög invandring – får ansvar över EU:s migrationsfrågor

– Vi brukar inte tala om livsstil, utan om värden eller principer. Det är otroligt viktigt att kommissionen står upp för unionens värden och tar en fajt för dem, säger hon.