Europa måste förbereda sig för krig. Att kriget i Ukraina utvidgas till en fullskalig konflikt på hela kontinenten ”är inte längre en fantasi”, varnar EU:s chefdiplomat och utrikesrepresentant Josep Borrell Fontelles. Det rapporterar Financial Times.

”Ryssland hotar Europa”, både genom det pågående kriget i Ukraina och så kallade hybridattacker mot EU:s medlemsländer. Det sa Josep Borrell Fontelles i ett tal i Bryssel på tisdagen. Han är sedan 2019 EU:s utrikesrepresentant och har tidigare bland annat varit talman för EU-parlamentet och utrikesminister i hemlandet Spanien.

– Kriget hänger verkligen över oss. Ett högintensivt, konventionellt krig i Europa är inte längre en fantasi, hävdar han.

Putin och Hamas de stora hoten

Det är första gången som Borrell Fontelles uttrycker sig så drastiskt om det ryska hotet så tydligt i spåren av varningar från flera militärchefer och ledare i norra Europa, däribland Danmarks försvarsminister Troels Lund Poulsen, om ökad risk för ryska attacker utanför Ukraina.

– Ryssland kan testa Natos solidaritet inom tre till fem år, sade han i ett uttalande i februari.

Utöver Ukrainakriget bidrar Israels väpnade kamp mot terrororganisationen Hamas till hotbilden inte bara där utan också här till följd av hög invandring från regionen.

Militär underinvestering

Många europeiska Nato-länder, däribland nyblivna medlemslandet Sverige, har under lång tid underinvesterat i sin militära kapacitet och förlitat sig på att USA ska täcka upp. Därifrån har missnöjet vuxit och krav har ställts på att övriga Nato-länder börjar dra det strå till stacken som de är förpliktade att göra, annars kan man inte räkna med full uppställning från USA.

– Det amerikanska paraplyet, som vi har förlitat oss på sedan det kalla kriget, kanske inte är uppfällt hela tiden. Kanske, beroende på vem som styr Washington, kan vi inte lita på att Amerika skyddar oss, sade Borrell Fontelles.

I frågan råder stor enighet från såväl Demokratiskt som Republikanskt håll men i den europeiska nyhetsrapporteringen har det felaktigt beskrivits som att det är Donald Trump som, om han återtar Vita huset i presidentvalet i november, kommer att lämna Europa i sticket om Putin anfaller. Borrell Fontelles spädde i sitt tal på den inkorrekta bilden.

”Existentiell kris”

Borrell Fontelles beskrev i talet Europas säkerhetssituation som ”en existentiell kris”, mot bakgrund av det amerikanska missnöjet med den nedmontering av försvarsförmågan som skett på kontinenten, inklusive Sverige, sedan Sovjets fall och det man trodde var det kalla krigets slut.

– Vi behöver ett nytt mellanstatligt finansieringssystem, jämförbart med det som vi skapade under finanskrisen i eurozonen, konstaterade han.

Han är en av flera röster som nagga en av EU:s grundpelare i kanten om att unionen inte ska ha ett federalt och gemensamt finansierat militärt försvar. Med Ukrainakriget som intäkt vill man ”mjuka upp” de regler som hindrar EU-budgeten från att användas för att finansiera vapen.

Borrell Fontelles tal kan ses i sin helhet här:

Talet kan även läsas i sin helhet HÄR.