Pengarna är en del av den överenskommelse EU slöt med Turkiet för att stoppa anstormningen av migranter.

För två år sedan slöt EU en överenskommelse med Turkiet som gick ut på att landet inte längre skulle låta migranter passera fritt vidare till Europa.

För detta lovade EU att i framtiden ge turkiska medborgare visumfria resor till unionen, men även att betala 30 miljarder kronor för att finansiera uppehället för ca 1,2 miljoner migranter i landet.

När pengarna nu håller på att sina uppmanar EU:s migrationskommisisonär Dimitris Avramopoulos medlemsnationerna att tillsammans betala 20 miljarder kronor medan EU-kommissionen står för resterande 10 miljarder.

Sammanlagt beräknas 3,5 miljoner syrier finnas i Turkiet.