Efter Musks köp av Twitter hoppas många på att yttrandefrihet även för andra än vänsterliberala kan bli verklighet igen på plattformen, men nu varnar EU-kommissionen för att Twitter inte får bli alltför fritt.

Enligt Computer Sweden ser Elon Musk sig själv som ”yttrandefrihetsabsolutist” och i intervjuer har han uttryckt att han vill lätta på Twitters moderering.

LÄS ÄVEN: Elon Musk köper Twitter

Thierry Breton är EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden och varnar Musk för att det är EU:s regler som gäller i Europa.

– Vi välkomnar alla. Vi har öppet men på våra villkor. Vi vet åtminstone vad vi ska säga till honom: ’Elon, det finns regler. Du är välkommen men detta är våra regler. Det är inte dina regler som kommer att gälla här’, säger han till Financial Times.

Innehåll måste tas bort snabbare

Breton påpekade också att sanktionerna för den som inte följer EU:s regelverk om att snabbt ta bort vad som betecknas som skadligt innehåll från sin plattform är stränga. Det kan resultera i böter på sex procent av företagets intäkter och i värsta fall avstängning från den europeiska marknaden.

LÄS ÄVEN: Musk retar Twitter efter att ha blivit storägare

Musks köp kommer samtidigt som unionen är i full färd med att skärpa regelverket för de stora plattformarna. I förra veckan nådde man en preliminär överenskommelse om Digital Services Act, DSA, som bland annat kräver att stora plattformar snabbare tar bort olagligt innehåll som droghandel, olaga hot och liknande samt kräver att företagen redogör för hur de arbetar mot ”desinformation”.