Ett förslag som EU-parlamentets industriutskott nyligen godkände innebär att unionen fram till 2050 kommer sätta upp tiotusentals vindkraftverk utmed Europas kuster med fokus på Nordsjön och Östersjön. Detta är något Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till.

Det är i en debattartikel i Aftonbladet som Jessica Stegrud (SD), Europaparlamentariker och ledamot i EU:s industri- och energiutskott, tillsammans med partikollegan Mattias Bäckström Johansson uppmärksammas EU:s planer.

Då vindkraftverken, som ska generera  300–450 gigawatt till havs, inte ska fördelas jämnt utan där förhållandena anses vara mer gynnsamma kan det innebära att tusentals placeras utmed Sveriges kuster.

Parallellt med detta driver kommissionen på för att skydda 30 procent av all mark inom unionen, varav en tredjedel – en tiondel av all mark – ska få ett mycket strikt skydd. Detta innebär i sin tur ett förbud mot skogsbruk, jakt och fiske. Samtidigt flaggar man för att ”elinstallationer” ska tillåtas. Något som enligt SD-duon skulle leda till att Sverige förbjuds använda sin egen mark för traditionellt naturbruk medan vindkraft ska byggas både på land och till havs.

Detta säger något om hur man ser på Sverige i Bryssels korridorer. Ett glesbefolkat land i norr som man kan hantera lite hur som helst. Samtidigt flyttas successivt ännu mer makt till dessa korridorer, vilket i längden innebär att man inte behöver ta hänsyn till opinionen i mindre medlemsstater.

Vidare påpekar Stegrud och Bäckström Johansson att de främsta förespråkarna för vindkraftverk finns i städerna, på behörigt avstånd från de områden som exploateras, medan det ute i landet är desto mer kontroversiellt.

”Om vi inte reagerar mot detta nu så är inte bara vår industri och vår natur i fara, utan även en stor del av vårt nationella självbestämmande”, varnar SD som menar att EU tänjer på unionens befogenheter.