I ett läckt dokument från EU-kommissionen avslöjas ett nytt överstatligt förslag från EU. Unionen vill tvinga Sverige att kraftigt höja skatten på snus. Om förslaget går igenom kan en klassisk snusdosa komma att kosta hela 120 kronor.

Sverige har tidigare haft sina duster med EU för att över huvud taget få lov att fortsätta sälja den svenska tobaksprodukten. I nuläget är det på grund av tidigare EU-bestämmelser bara Sverige som får tillverka och sälja snus – av alla europeiska länder.

Men nu vill unionen att skatten på snus ska höjas drastiskt, avslöjar Aftonbladet.

I dagsläget kostar en dosa General lössnus omkring 60 kronor. Men om EU-kommissionens nya förslag till ny punktbeskattning på tobak blir verklighet skulle samma dosa kosta 120 kronor – med andra ord det dubbla.

För en dosa General portionssnus får man i dag ge strax under 50-lappen. Om EU-kommissionen får sin vilja igenom skulle samma dosa kosta omkring 84 kronor – eftersom prishöjningen per dosa portionssnus enligt förslaget skulle bli cirka 34 kronor.

Swedish Match: ”Överförmynderi”

Planen är att förslaget ska offentliggöras i början av december. Sedan ska det diskuteras och beslutas av EU:s medlemsstater.

– Den redan hårt beskattade svensken tycks tåla en hög grad av överförmynderi. Men här tror jag faktiskt vi passerar gränsen, säger Patrik Hildingsson, kommunikationschef på Swedish Match, till Aftonbladet.

Han konstaterar att han förutsätter att Sveriges regering gör klart för Bryssel att Sverige ensamt reglerar snuset.

– Allt annat skulle vara ett stort svek mot en miljon snusare, och det är jag säker på att regeringen inser. Framförallt i dessa tider när många har ansträngd privatekonomi.

LÄS ÄVEN: Fortsatt EU-förbud för svenskt snus