”Ni kan återvända till er traditionella, bättre politik mot flyktingar och asylsökande.”

I oktober 2017 besökte Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muiznieks Sverige.

Besöket ligger till grund för den återkommande rapport i vilken Europarådet sammanfattar sina granskningar av människorättsläget i dess medlemsländer.

Muiznieks anser att Sverige nu kan börja ta emot fler migranter igen.

– Sverige har varit ganska generöst mot flyktingar och asylsökande, men det här nödläget som infördes för fler år sedan behövs inte längre och ni kan återvända till er traditionella, bättre politik mot flyktingar och asylsökande, säger han till TT.

Han kritiserar också restriktionerna kring familjeåterförening där det görs skillnad mellan de med flyktingstatus och de som klassas som alternativt skyddsbehövande, där det i det sistnämnda fallet endast i undantagsfall ges rätt att få anhöriga till Sverige.

Denna åtskillnad bör inte finnas och är orättfärdig samt förhindrar integrationen, menar Muiznieks.

– En annan aspekt är att familjeåterförening är ett viktigt sätt att säkert och lagligt ta sig hit. Om vi vill stoppa det kaotiska mottagandet, borde vi öka möjligheterna att komma hit på säker väg, säger Muiznieks.

Kritik riktas även mot de medicinska åldersbedömningarna av ”ensamkommande flyktingbarn” och att unga afghaner utvisas utan man säkerställt att de har familj eller annat nätverk att återvända till i Afghanistan. Dessutom kommer det svenska samhället att tjäna på dessa.

– Man måste ha en human och flexibel inställning, och utvärdera varje enskilt fall. Om det råder tvekan kring risken att skicka tillbaka ett barn, av säkerhetsskäl, eller bristen på kopplingar och familj, så borde man få en välvillig tolkning och tillåtas att stanna. Jag tror att många av barnen redan gjort en stor ansträngning för att integrera sig i samhället, och att samhället kommer att tjäna på dem, säger Nils Muiznieks.

Slutligen får myndigheterna kritik för att inte göra tillräckligt mot att många unga migranter försvinner efter att de kommit till Sverige och riskerar bli inblandade i människohandel.