Endesa-kolkrafverk-Pontes-Spanien.bild-Wikimedia

Kraftbolaget Endesas numera nedlagda kolkraftverk i As Pontes, Spanien.

Utrikes

EU:s hårdare klimatpålagor skapar arbetslöshet, förtvivlan och social oro

Publicerad 2/26/2020
Annons

En kraftig höjning av priset på utsläppsrätter tvingar kolkraftverk i flera europeiska länder att lägga ned. De EU-beslutade CO2-pålagorna leder till massarbetslöshet, social oro och ytterligare avfolkning i glesbygd. Det rapporterar SVT.

I ett reportage från Spanien berättar statstelevisionen om hur 700 personer i As Pontes i ett slag förlorat sina jobb när den stora arbetsgivaren på orten, Endesa, tvingas lägga ned ett kolkraftverk, det största i hela landet. Nedläggningen har skapat desperation bland de många arbetslösa invånarna.

Man demonstrerar varje vecka utanför det nedstängda kraftverket, och har i vad statstelevisionen beskriver som ”förtvivlan” ockuperat stadshuset i protest mot konsekvenserna av EU:s och den socialistiska spanska regeringens allt hårdare klimatpolitik.

– Om jag måste välja mellan klimatförändringar eller att svälta så väljer jag klimatförändringar, säger en av de drabbade, Miguel Lopez Roca, i en kommentar till SVT.

Drastisk CO2-politik orsaken

Den direkta anledningen till att kolkraftverket läggs ned är att det inte längre går att få lönsamhet i verksamheten efter att priset på utsläppsrätter på kort tid fördubblats. Spaniens socialistiska centralregering gör heller ingenting för att mildra effekterna av EU:s klimatpålagor – tvärtom har beslut fattats att kolkraften ska vara helt borta i Spanien redan om sju år och landet göras helt fossilfritt.

As Pontes, där det nedstängda kolkraftverket ligger är en av Spaniens avfolkningsbygder. Ingen, inklusive ansvariga politiker, kan svara på var och hur de nya jobb ska skapas som behövs för att kompensera för nedläggningen. Arbetslösheten i Spanien är också generellt hög, drygt 14 procent.

Många fler tros komma att förlora sina jobb

Enligt SVT är de 700 arbetarna i As Pontes långt ifrån de sista i Europa som kommer att förlora jobbet på grund av den nya hårda klimatpolitiken. Andra länder där arbetare drabbas av EU:s hårda CO2-politik är Irland, Frankrike och Storbritannien. Kolkraften har bara det senaste året backat med 20 procent i EU-länderna.

I Spanien är siffran ännu högre, 44 procent, till följd av den nya socialistregeringens politik att gå ännu hårdare fram än vad EU kräver. När regeringen tillträdde var ett av de första utspelen att, inspirerad av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, utropa ”planetärt nödläge”.

Regeringen har infriat utfästelserna om att kraftigt minska CO2-utsläppen. Det har man däremot inte gjort beträffande löftet om en social stödfond för de som drabbas av arbetslöshet till följd av den förda klimatpolitiken. Fonden lyser fortfarande med sin frånvaro.

”Potentiell social och ekonomisk katastrof”

SVT uppger att den extremgröna politiken i Madrid kan leda till ”en potentiell social och ekonomisk katastrof” i As Pontes. En fjärdedel av den kommunala budgeten har utgjorts av skatteintäkter från kraftbolaget Endesa, inkomster som nu försvunnit när kraftverket lagts ned.

– Hur ska vi kunna finansiera skolorna? Äldrevården? undrar vice borgmästaren Ana Maria Pena. Hon menar att den rödgröna centralregeringen går för fort fram och inte ger lokalsamhällena och provinserna tid och möjlighet att ställa om.

Kolkraftverket kan monteras ned och säljas

En liten strimma hopp om att kraftverket ska kunna fortsätta drivas finns fortfarande. Endesa undersöker enligt uppgift möjligheten att konvertera kolkraftverket för drift med biobränslen.

Det mesta pekar dock på att detta inte kan genomföras av tekniska skäl. I stället lutar det åt att Endesa monterar ned kolkraftverket och säljer det, helt eller i delar, till intressenter i andra mer kolkraftsvänliga länder.

Runt As Pontes har ett stort antal vindkraftverk byggts. Det ger dock inte några jobb till de som blir arbetslösa när kolkraften tvingas bort eftersom vindkraftsjobben kräver helt andra kompetenser och arbetslivserfarenheter än de som finns lokalt hos kraftverksarbetarna.

Sveriges regering kasserar utsläppsrätter för miljarder

Även den svenska regeringen går hårdare fram klimatpolitiskt än vad som beslutats på EU-nivå. Samhällsnytt kunde nyligen rapportera att klimatminister Isabella Lövin (MP) att man kasserar nära 12 miljoner utsläppsrättsenheter. Det innebär att dessa inte kan köpas av företag som behöver dem för att kunna bedriva sin verksamhet. Det innebär också att de svenska skattebetalarna går miste om intäkter på flera miljarder kronor.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons