I ett hemligt EU-dokument som läckt framgår att unionen har en plan på att hjälpa palestinierna att erövra israeliska områden för att skapa en ”palestinsk stat”. Detta genom ”fakta på marken” vilket innebär att verkligheten ser annorlunda ut än vad den gör i teorin, och i detta fall att palestinier skulle bosätta sig på israelisk mark.

En del av dokumentets titel var skriven i feta versaler: ”Konfidentiellt – ej för spridning”. Av det följer att dokumentet, i vilket det framgår att EU ska hjälpa palestinier att ta över område C på Västbanken, var tänkt att hållas hemligt på grund av dess olagliga innehåll gällande en stats suveränitet, skapandet av stater och ockupation.

Planen är uppdelad i vad EU kallar ”fem pelare” vilket är samma benämning som för islams grunder – något som uppmärksammats av Israeldebattören Christina Toledano Åsbrink i en artikel som publicerats av Världen idag.

De ”fem pelarna” innebär att EU ska hjälpa palestinierna att skapa kartor med ”äganderätt” där ingen sådan finns. Dessutom ska EU hjälpa palestinierna att ”skapa fakta på marken genom illegala byggen, infrastruktur, utvecklingsprojekt och investeringar på övertagen israelisk mark, hjälpa dem med jordbruk på israelisk mark, hjälpa dem genom massivt ekonomiskt stöd (utöver det vanliga), hjälpa dem genom det israeliska rättssystemet via stämningar och advokater, hjälpa palestinierna genom utbildning i motstånd och politisk analys av situationen de kommer att skapa, och så vidare”.

EU menar även att man bör övervaka Israels arkeologiska utgrävningar eftersom dessa skulle ”hejda palestinska samhällen att växa och utvecklas”.

Muthärva kan ligga bakom

Samnytt har tidigare kunnat rapportera om en EU-muthärva som uppdagades efter VM i Qatar. Mutpengar – i form av totalt 600 000 euro i kontanter – från Qatar upptäcktes hos olika EU-toppar och fackrepresentanter med syftet att få den tuffa kritiken mot Qatar att upphöra samt möjliggöra inflytande från Qatar inom diverse internationella organisationer.

En av de som greps under belgiska polisens räder i december var den socialdemokratiska EU-toppen Eva Kaili som är en av 14 vice talmän i EU-parlamentet.

Detta kan indikera att mutpengar från Qatar har delats ut till EU för att få till stånd Israelfientliga politiska resultat.

Israel reagerar

Det läckta dokumentet togs inte emot väl av Israel. I ett brev till EUs ledare, som signerats av 40 ledamöter i landets lagstiftande församling Knesset, skriver man att Europa förr brukade reta judar med uttalanden som ”åk till Palestina” och nu hävdar att judar är utlänningar i sitt eget hemland. Det rapporterar The Jerusalem Post.

Politikerna skriver även i brevet att det läckta dokumentet ”fullständigt ignorerar vårt folks historiska samhörighet med vårt hemland och ignorerar fullständigt staten Israels status i område C”. Vidare påpekar brevet att ingen nation vänder ryggen åt sitt eget arv och påminner EU om att de inte har glömt sin historia.

Brevet avslutas med en uppmaning till EU om att omedelbart upphöra med sitt illegala byggande samt att stoppa skadorna på kulturarv och naturen i Judéen och Samarien.

LÄS ÄVEN: EU-topp gripen – misstänks vara del av stor korruptionshärva