Ärendet ligger hos chefsåklagare Anna Karin Hansen. ”Kombinationen av undandragande av skatt, plus bokföringsbrott blir ganska giftig”, kommenterar anmälaren till oss.

Det var för två veckor sedan som det uppdagades att familjen till den kände komikern Özz Nujen gjorde flera överföringar till terroristen Akilov som sammanlagt uppgick till 85 tusen kronor. Komikern var tillsammans med sin syster byggherrar för omfattande renoveringar på en familjeägd fastighet på Gotland som köpts 2015.

Överföringarna var markerade ”Jobb Gotland” och misstänks ha varit betalningar för de arbeten som Akilov ska ha utfört på fastigheten. Detta trots att han var illegal i Sverige och saknade både uppehålls- och arbetstillstånd.

Idag kan Samhällsnytt avslöja att Özz Nujen (eller Loran Azad Nujen som han enligt folkbokföringen egentligen heter) med flera familjemedlemmar polisanmäldes för drygt en vecka sedan. Av den kopia av anmälan som Samhällsnytt har tagit del av framgår att anmälan avser både terrorfinansiering och skatte- och folkbokföringsbrott:

”De anmälda personerna och bolaget (kan finnas flera bolag) har med början 2015 betalat pengar för utförda tjänster utan att erlägga preliminär skatt eller sociala avgifter, eller lämna inkomstuppgifter till den person som misstänks för terroristbrott i Stockholm i april 2017, och genom dessa överföringar väsentligt bidragit till finansieringen av terrorhandlingarna.

Av förundersökningen i terrorbrottet framgår att den misstänkte har erhållit åtminstone 85.000 kronor i en serie banköverföringar, samt därutöver andra väsentliga belopp i form av kontanter. Betalningarna har gjorts av privatpersonerna för bolags räkning.

Vidare misstänks att de anmälda haf svårigheter att skilja på privat egendom och bolagsegendom, inkluderande utnyttjande av bolagens tillgångar för privata ändamål. Bokföringsbrott är en följd, då bokföringen misstänks dölja transaktioners verkliga natur.”

Samhällsnytt har varit i kontakt med anmälaren som uppger att polisen har tittat på anmälan och skickar den vidare till Ekobrottsmyndigheten. Anledningen till detta är att terrorfinansiering inte var något brott i Sverige vid den aktuella tidpunkten då handlingarna begicks.

– Återstår så skattebrott och bokföringsbrott, vilket innebär att han skickar anmälan vidare till Ekobrottsmyndigheten, uppgav anmälaren till oss.

Samhällsnytt har kontrollerat uppgifterna med Ekobrottsmyndighetens kansli i Stockholm som bekräftar att en anmälan med diarienummer EB 695-18 just nu ligger hos chefsåklagaren Anna Karin Hansen. Kansliet bekräftar även att anmälan avser Özz Nujens personnummer.

Vi har varit i kontakt med Ekobrottsmyndighetens presskommunikatör Niklas Ahlgren som säger följande om hur nya ärenden hanteras av myndigheten:

– De lottas ut på kamrarna, och en åklagare tittar på anmälningen och bedömer om det finns skäl nog att inleda en förundersökning.

Ahlgren kan dock varken bekräfta eller dementera om det här ärendet lämnats över till Ekobrottsmyndigheten av polisen och lovar att återkomma till oss med mer information.

Samhällsnytt har även sökt Özz Nujen för en kommentar genom hans manager Louise Ahlander som hälsar följande:

– Han har inga fler kommentarer i det här ärendet för tillfället.

Så han vill inte kommentera uppgifterna som gäller just skattebrott och bokföringsbrott?

– Han har svarat att vederbörande ska titta på det han sa tidigare – att han inte vet någonting om det.

I en tidigare kommentar på Twitter svarade komikern att han inte vet någonting om överföringarna eftersom upphandlingarna sköttes av en annan familjemedlem – detta trots att Özz Nujen var en av ägarna till fastigheten som skulle ha renoverats för pengarna. Sanningshalten i uttalandet ifrågasattes på sociala medier, där frågan ställdes hur rimligt det är att Özz Nujen inte fick veta någonting om detta alls trots att Akilovs namn var på varje löpsedel i Sverige i flera veckor.

Anmälaren menar att de anmälda brotten skulle vara ”extremt enkla” att utreda:

”Deras brott är extremt enkla att utreda, det är bara att gå tillbaka till personernas betalningar. Dessutom räknar jag med att Nujens har gjort svarta betalningar för företagets räkning med privata medel. Bokföringsbrott, och här har Ekoroteln en strålande hitrate. Kombinationen av undandragande av skatt, plus bokföringsbrott blir ganska giftig.”

Tidigare angrep Özz Nujen just skattesmitare i en krönika:

”Glöm samtidigt inte din ”moraliska kompass””, skrev han i Expressen samtidigt som historien kring överföringarna till Akilov börjat rullas upp.