Samhällsnytt fortsätter att granska den socialdemokratiske kommunpolitikern från Ljungby som samtidigt ägnade sig åt människosmuggling. Nya handlingar från Arbetsförmedlingen som vi fått ta del av visar att Alasaad fick in en fot på myndigheten med hjälp av Stefan Löfvens enkla jobb. Han fick jobbet trots att det fanns indikationer i hans CV på att han tidigare sysslat med människosmuggling.

Flera läsare undrade hur en person med så bristfällig svenska kan bli anställd på en svensk myndighet när Samhällsnytt i fredags publicerade ett brev från Alasaad där han krävde att myndigheten skulle bevilja honom svenskt medborgarskap med förtur. Brevet var skrivet på nästan obegriplig svenska med många fel:

LÄS MER: Domstol ålägger Migrationsverket ta sig an människosmugglarens ansökan om svenskt medborgarskap – snarast möjligt

Samhällsnytt fick ta del av Alasaads ansökningshandlingar från Arbetsförmedlingen som ger svar på frågan: mannen fick in en fot på myndigheten tack vare Stefan Löfvens program med ”enkla jobb”.

Satsningen rullades ut stort av statsministern 2016 med löften om 5000 ”beredskapsjobb” som myndigheterna ska ta fram till år 2020 för människor som ”står långt från arbetsmarknaden.”  Programmet blev ett veritabelt fiasko med endast 500 jobb av utlovade 5000. Samtidigt kritiserades programmet för att skapa jobb som egentligen inte behövs och som endast möjliggör pengarullningen för att dölja problemet med dålig matchning av migranter till den svenska arbetsmarknaden med dess höga krav.

Åtminstone en person har dock dragit nytta av satsningen. Det är den socialdemokratiske politikern Rashad Alasaad som under de senaste dagarna uppmärksammats i media som människosmugglare.

Alasaad inledde sin karriär på Arbetsförmedlingen i juli 2017. Då sysslade han med ”internadministrativt arbete” inom ramen för ”moderna beredskapsjobb”. Det är så här Stefan Löfvens program hette på Arbetsförmedlingen. I beskrivningen av programmet på myndighetens hemsida står bland annat följande att läsa:

”Ett modernt beredskapsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande:

Du är nyanländ, har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har deltagit under de senaste 12 månaderna;

Du är nyanländ, har fyllt 20 år och har en pågående etableringsplan eller har haft en etableringsplan under de senaste 12 månaderna;

Du är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare.”

Alasaad arbetade med internadministrativt arbete fram till mars 2018. I september 2018 får han en tjänst som ”kundvärd” – med andra ord en person som står i Arbetsförmedlingens besökslokal och erbjuder hjälp med att få rätt kölapp och dylikt. Som kundvärd arbetade han i nästan ett år fram till den 30 juli 2019.

LÄS ÄVEN: Människosmugglande socialdemokrat har köpt flera fastigheter

Av Alasaads ansökningshandlingar framgår att det fanns indikationer på att han sysslade med människosmuggling. Under sin arbetslivserfarenhet skriver Alasaad att han under 2013 arbetade som ”volontär vid gränsövergången mellan Syrien och Turkiet”.

”Arbetet bestod av att ta hand om flyende familjer,” uppger han i cv:et. Under 2013 och flera år framåt kontrollerades stora delar av gränsen mellan Turkiet och Syrien av jihadistiska grupperingar. Mot bakgrund av att Alasaad kommer från Idlib – en stad som fortsätter att utgöra islamisternas fästning i Syrien väcker hans verksamhet flera frågor. Trots att det är känt att jihadisterna i Idlib vanligtvis förbjöd flyktingarna att lämna områden under sin kontroll lyckades Alasaad få ut sin familj från Idlib till Sverige en efter en.

Apropå sin utbildning uppger Alasaad i sitt cv att han pluggade i tre år på ”Arab internationellt Universitet”. ”Studerade engelska och apotekare”, skriver han.

Ett annat arbete som Alasaad hade 2013 var ansvarig på en resebyrå i Turkiet:

”Arbetade på en resebyrå i Turkiet som anordnade resor, bokade hotell, flygbiljettet mm.” skriver han i cv:et.

Det framgår dock inte vart resebyråns kunder hade rest.

Samhällsnytt har ställt frågor till Arbetsförmedlingen om mannen – bland annat om myndigheten känner sig nöjd med rekryteringen. Arbetsförmedlingens presstjänst har dock avböjt att svara på frågan med hänvisning till den pågående polisutredningen.

I sitt personliga brev skrev Rashad Alasaad bland annat följande:

”Jag brinner för att få hjälpa människor att få komma in svenska samhället och kunna få arbete.”

Här publicerar Samhällsnytt hela hans personliga brev och CV: