Reduktionsplikten gör ingen skillnad och flyttar bara utsläppen. Det säger Stefan Wirsenius, docent i miljö- och resursanalys av jordbrukssystem och expert inom miljövetenskap. Han anser också att regeringens ambition om att få ned reduktionsplikten till ett minimum är rätt.

Reduktionsplikten innebär krav på att blanda i biobränslen i bensin och diesel. Den syftar till att minska utsläppen men bör tas bort helt för personbilar, anser Stefan Wirsenius vid Chalmers i Göteborg.

LÄS ÄVEN: Preem: Svenska bilister vill behålla reduktionsplikten

Tillsammans med andra forskare har han publicerat en artikel i tidskriften Nature vars slutsats är att användandet av biobränslen i Europa bara flyttar utsläppen av koldioxid utanför EU.

– Det kräver så oerhört mycket mark. Ju mer mark vi använder för bioenergi desto mindre plats blir det för biologisk mångfald och desto mindre kolinlagring blir det, säger Stefan Wirsenius till statsradion.

Andra sektorer

Den nya regeringen vill sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå, något som planeras att genomföras till nästa årsskifte. Detta ger Wirsenius tummen upp till, även om det enligt honom görs av ”fel” anledningar.

LÄS ÄVEN: Reinfeldt drivande i att stoppa sänkningen av reduktionsplikten

Reduktionsplikten menar han gör bättre nytta i sektorer som är desto svårare att elektrifiera, som flyget och sjöfarten.