Tills nyligen var det bara Socialdemokraterna som var för EU:s föreslagna massövervaknings­förslag, kallat Chat Control 2.0, som innebär att artificiell intelligens, AI, skall genomsöka innehållet i privatpersoners elektroniska meddelanden. När regeringens föreslagna ståndpunkt nu blivit känd får den svidande kritik av en insatt expert.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har alla tydligt sagt nej medan regerings­partierna först stöttade förslaget för att sedan hålla sig neutrala.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna vill öka massövervakningen på nätet

Nyligen gjordes regeringens ställningstagande känt och på sin blogg dömer Karl Emil Nikka, författare och Årets säkerhetsprofil 2021, ut texten som ”skrämmande”.

Regeringen väljer inte bara att ignorera varningarna från Advokat­samfundet, Centrum för rättvisa, Integritetsskydds­myndigheten, Journalist­förbundet, ministerrådets egna jurister samt över 450 doktorer och professorer från 38 länder. Regerings­partierna väljer till och med att gå emot sina egna EU-parlamentariker. Både Moderaterna och Liberalerna har på EU-nivå förstått vilka fruktansvärda konsekvenser som förslaget får och säger därför bestämt nej till massövervaknings­förslaget. Här på hemmaplan klingar andra toner, och de klingar falskare än någonsin. Regerings­partierna väljer nämligen att stämma in i förslags­förespråkaras kör av missvisande påståenden med en ny teknisk orimlighet.

Enligt Nikka är regeringens ställnings­tagande ”uppenbart skrivet av någon som saknar nödvändig teknisk kompetens”.

Vidare konstaterar han att regeringen förespråkar klientsides­skanning, vilket innebär att EU inför krav på bakdörrar i appar så att tjänsteleverantörerna kan skanna innehållet innan det skickas (före kryptering) och efter att det har tagits emot (efter dekryptering). Detta möjliggör att tjänste­leverantörerna skanna innehållet utan att bryta krypteringen och omfattar meddelandetjänster som WhatsApp.

LÄS ÄVEN: EU:s massövervakning Chat Control sågas av experterna

I debatten heter det ofta att lagen syftar till att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, men enligt Nikka handlar det i själva verket om massövervakning.