Torbjörn Sjöström, vd för Novus, ett av Sveriges ledande analys- och undersökningsföretag, riktar svidande kritik mot Aftonbladets opinionsundersökningar som han menar saknar både vetenskaplighet och undersökningsetik.

Opinionsundersökningar har ofta ett stort nyhetsvärde, något som ställer krav på att de är korrekt utförda. Panelmedlemmarna måste vara slumpmässigt utvalda för att opinionsmätningen ska vara trovärdig. Annars påverkas resultatet redan vid urvalet och ”opinionen” styrs.

Aftonbladets opinionsundersökningar går under rubriken ”Sverige tycker”. De utförs av numera sammanslagna Demoskop och Inizio, som tidningen anlitar. Deltagarna i panelen rekryteras bland tidningens egna läsare. Detta, påpekar Sjöström, går tvärt emot grundkursen i undersökningsmetodik. Att presentera vad Aftonbladets läsare tycker som hela Sveriges åsikter är missvisande.

”Alla som kan undersökningsmetodik vet att tillförlitliga paneler måste vara obundet och slumpvis rekryterade”, skriver Sjöström på Novus blogg.

LÄS ÄVEN: Studie om svensk media: Lojalitet med makten istället för kritisk granskning

Lättmanipulerade opinionsundersökningar

Ett annat problem Sjöström som beskriver är att i Aftonbladets självrekryterade panel kan tidningens läsare gå med anonymt och hur många gånger som helst genom att använda olika e-postadresser. Med ett sådant upplägg kan opinionsresultaten manipuleras.

Aftonbladet använder sedan resultatet i dessa påverkansbara opinionsundersökningar för att skapa nyheter. Nyheterna baseras alltså på potentiellt radikalt felaktiga uppgifter men ger sken av att vara grundade i opinionen, något som med en populär term brukar kallas ”fake news”.

Sjöström har gått igenom Aftonbladets 1 200 artiklar, mellan 2019-2021, som samtidigt har rekryteringsannonser för deltagande i den så kallade Iniziopanelen. De visar en kraftig slagsida mot politik, cirka 40 procent. Framför allt sker rekryteringen bland läsare av åsiktsjournalisten Lena Mellins texter. Under det senaste året har 80 procent av all rekrytering skett i den läsargruppen.

LÄS ÄVEN: Lena Mellin: Anders Tegnell är vår nationella idol

”Tyvärr är det fråga om medvetna beslut”

Sjöström konstaterar att ”Sverige tycker” snarare borde heta ”Lena Mellin tycker”. Han menar att det är ”extremt allvarligt” att Aftonbladet påstår att de undersöker svenskarnas åsikter när det är så långt från sanningen.

Sjöström hävdar att när tidningen gör anspråk på att förmedla svenska folkets åsikter insinuerar de samtidigt att resultaten från undersökningsföretag som Novus, Sifo och Ipsos visar fel, trots att de till skillnad från Aftonbladet slumpvis rekryterar till sina undersökningar. Resultatet blir en alternativ ”Aftonbladetverklighet”.

Detta i sin tur underminerar tilltron till tidningens journalistik. Då undersökningarna de facto inte representerar svenska folkets åsikter borde de heller inte ha något nyhetsvärde, menar han.

”Aftonbladet och Demoskops oseriösa metod kan dessvärre inte avfärdas som ett misstag. Tyvärr är det fråga om medvetna beslut”, konstaterar Sjöström.