I en krönika i DI skriver den oberoende finansanalytikern Henrik Mitelman att Riksbanken sänker kronan och lyfter inflationen helt i onödan. Han påpekar att detta kommer att bli mycket kostsamt, i synnerhet för bolånetagare.

Svenskarna har blivit allt fattigare då kronan under senare tid försvagats gentemot nära nog alla andra valutor. Som exempel jämför Mitelman den svenska kronan mot den schweiziska francen. För 50 år sedan kostade de lika mycket, en krona gav en franc. Idag kostar en schweizerfranc 11 svenska kronor.

Enligt Mitelman är det främst två orsaker till att kronans värde har försvagats på senare tid, världsläget och Riksbanken. Han påpekar att i och med att Sverige är exportberoende påverkas kronan hårdare än många andra valutor vid en global lågkonjunktur, vilket är något som många analytiker just nu anser att vi står inför.

När börsen faller tenderar kronan att påverkas lite hårdare än andra valutor. Därför brukar valutahandlare sälja kronor så fort ”allting inte står rätt till i världen”, skriver Mitelman och noterar att det är en profitabel strategi.

LÄS ÄVEN: Swedbank: ”Riksbanken underskattar inflationen”

Försvagad köpkraft och högre räntor

Riksbanken köper varje månad utländska valutor till ett värde av 12 miljarder svenska kronor. Detta för att bygga upp en så kallad valutareserv. Med andra ord säljer Riksbanken kontinuerligt svenska kronor i utbyte mot utländsk valuta, vilket i sig sänker kronans värde. Mitelman menar att det nu, när en global lågkonjunktur står inför dörren, sänder en tydlig signal till omvärlden gällande kronans värde. Inte ens landets centralbank vill ha den.

När kronans värde sjunker blir allt som importeras dyrare, vilket lyfter inflationstakten. Eftersom Riksbanken styr med sitt inflationsmål innebär en försvagning av kronans värde högre räntor för låntagarna. Mittelman beskriver situationen som att Ingves utför ett anmärkningsvärt ”dubbelfel”; dels försvagas köpkraften, dels stiger räntorna.

”Att Riksbanken fortsätter att sälja kronor när valutan faller, samtidigt som inflationen överstiger 7 procent, övergår mitt förstånd. Den ena dagen höjer Stefan Ingves räntan för att stävja inflationen. Den andra dagen säljer han miljarder kronor som försvagar valutan och skapar inflation”, skriver Mitelman.