Trots att många faktorer talar för en stark valuta har kronan tappat omkring tio procent mot euron under det senaste året. Även mot dollarn har kronan försvagats rejält. Den svaga kronan är förödande för landet, menar Charlotte Carlsson, finanschef på företaget Hestra Handsken.

Den svenska kronan har fallit kraftigt mot euron den senaste decenniet och i dag kostar den drygt elva kronor. Anledningarna är flera, tror Henrik Unell, chefsstrateg på Nordea – bland annat världsekonomin som går knackigt och i en sådan kontext brukar det gå värre för mindre valutor.

LÄS ÄVEN: Stefan Ingves: ”Domedagen här för svenska hushåll”

På Swedbank har valutastrateg Anders Eklöf en annan teori. Han pekar på de stora ekonomiska stimulanspaketen från flera stora euroländer.

– Sammantaget så är finanspolitiken i eurozonen tydligt mer expansiv än den svenska och det minskar risken för en djupare konjunkturnedgång, säger Eklöf till SvD.

En delvis förklaring skulle alltså bero på att situationen i eurozonen blivit bättre, men samtidigt är kronfallet också kopplat till hushållens höga skulder och den svenska bostadsmarknaden.

Förödande

Medan situationen gjort det svårt för svenska företag som sysslar med import går det desto bättre för andra företag vars omsättning och resultat gynnas.

Charlotte Carlsson är finanschef på handskföretaget Hestra Handsken AB som gynnats av den svaga kronan, men hon är ändå inte nöjd med svensk ekonomis utveckling som helhet.

– Den svaga kronan är förödande för landet. Kronkollapsen gör oss bara fattigare och fattigare. Den kommer leda till högre räntor, vilket kommer att hämma den svenska konjunkturen och urholka svenskarnas köpkraft, säger Charlotte Carlsson.

Riksbanken, regeringen och Riksgälden

Carl Hammer, SEB:s chefsstrateg, pekar ut Riksbanken som den största boven i dramat för att under flera år ha hotat med att intervenera i valutamarknaden.

– Riksbanken har bidragit till att kronan har blivit marginaliserad och illikvid, säger Hammer.

LÄS ÄVEN: Sverige på väg mot en värre krasch än på 90-talet

Han menar också att regeringen och Riksgälden skulle kunna göra mer och uppmanar dem att bättre ta hand om kronan, i annat fall riskerar den att försvagas ytterligare.

– Svenska institutioner har inte stöttat kronan på det sätt man kunde önska givet att den är mycket svag och bidrar till vårt inflationsproblem, säger Carl Hammer.