På torsdagen publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, preliminär statistik över brottsligheten under det föregående året. De kategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019 var skadegörelsebrott och narkotikabrott. Även sexualbrotten fortsätter att öka.

Under 2019 anmäldes 1,54 miljoner brott i Sverige.

4 670 anmälningar om våldtäkter mot kvinnor över 18 gjordes, vilket är en ökning med 443 fall eller tio procent jämfört med 2018.

Samtidigt ökade våldtäktsbrotten mot män i samma ålderskategori explosionsartat – med 35 procent.

LÄS ÄVEN: Studie: Brå inte pålitliga – ändrar i rapporter efter påtryckningar från regering och polis

Antalet anmälda personrån mot barn ökade under 2019 också kraftigt – med över 30 procent.

Ytterligare en explosionsartad ökning låg allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning bakom – 59 procent.

Den kategori som minskade mest var bedrägeribrott, minus sex procent.