Under 2019 avslöjades hur decennier av misskötsel resulterat i ett närmast havererat system. Ett system som tidigare kunnat fungera då det baserades på viljan att göra rätt för sig och korrekta uppgifter men som nu då det öppnats upp på vid gavel för omvärlden i allt högre grad utnyttjas till fullo. Missbruket av samordningsnummer, medborgarskap som delas ut utan styrkt identitet och användningen av olika identiteter är några av områdena tre före detta direktörer för försäkringskassan nu kräver översyn av.

De 50-talet försäkringar och bidrag som utgör den svenska socialförsäkringen bygger på principen att alla bidrar och delar på såväl kostnader som risker, skriver Stig Orustfjord, Gunnar Johansson och Erik Kärnekull på DN Debatt.

Den tidigare invandringen från andra europeiska länder fungerade då dessa snabbt kom i arbete och man i de flesta fall kom från nationer med fungerande folkbokföring och korrekta personuppgifter. Detta menar trion fungerade någorlunda väl fram till Sveriges EU-inträde 1995 då samtliga EU-invånare plötsligt fick rätt att bosätta sig här. 2001 kom nästa slag mot det tidigare robusta svenska systemet då Sverige gick med i Schengenfördraget och gränserna och kontrollerna av vilka som tog sig in i landet försvann.

Vid båda tillfällena höjdes röster om att se över socialförsäkringen, men inga åtgärder togs. I stället kritiserades före detta statsminister Göran Persson hårt då han varnade för att den fria rörligheten kunde leda till ”social turism”.

LÄS ÄVEN: Gränspolisen larmar om ’spökpersoner’ som begår brott och utnyttjar svensk välfärd: ”Vi är chanslösa”

Dagens modell med bosättningsbaserade bidrag menar trion är sedan länge förbrukad men fick sin slutliga knäck 2015 då folkbokföringens integritet inte längre kunde garanteras. I dag menar man att folkbokföringen och kontrollen av vilka som invandrar närmast har kollapsat och man vet inte vilka som bor och uppehåller sig inom landets gränser.

Vi har en stor mängd samordningsnummer, som ger rätt till socialförsäkringens bosättningsbaserade bidrag, till personer vars identitet inte är styrkt. Svenskt medborgarskap har tilldelats personer vars identitet vi inte kunnat fastställa och som i flera fall har tilldelats parallella svenska identiteter.

Dessutom har det visat sig att Sverige saknar kontroll över vilka individer som lämnar landet, men ändå behåller bosättningsbaserade ersättningar och vars utbetalningar utan annan prövning kan föras vidare med autogiro till utländska banker. Detta gör problemen ännu större.

Av de senaste årens avslöjanden om fusk i systemet framgår att det är öppet mål för den som vill missbruka socialförsäkringen. Och missbruk av systemet leder i slutändan till att mindre resurser finns för dem som mest behöver samhällets stöd. Trots denna prekära situation förefaller våra politiska partier lika handfallna inför problemen i dag som vid Sveriges EU-inträde, vid Schengeninträdet eller när EU utvidgades öster ut.

Politikerna måste nu ta tag i frågan om samordningsnummer och bosättningsbaserade bidrag, kräver trion, detta för att systemet ska kunna säkerställa medborgarnas förväntan på en stabil och robust socialförsäkring. Man föreslår bland annat oanmälda hembesök och arbetsplatsbesök. Görs inget varnar man för att polariseringen och misstron mellan grupper kan förstärkas ytterligare.