Så länge Donald Trump var president var det förbjudet att föra diskussioner på Facebook kring teorin att corona-viruset som ligger bakom covid-pandemin kan ha skapats i ett kinesiskt laboratorium. Men efter att Joe Biden tillträtt och nu gett CIA i uppdrag att undersöka den teorin häver Facebook förbudet. Även vänsterliberal media byter fot och anpassar sig till Biden-administrationens nya linje.

Fram till helt nyligen ansågs det vara en ”konspirationsteori” att hävda att viruset som sedan ett drygt år tillbaka har lamslagit världen tagits fram med genetisk ingenjörskonst i ett laboratorium i Wuhan i Kina. Personer som hävdat detta har misstänkliggjorts och/eller tystats i den offentliga debatten.

Men nu gör det vänsterliberala mediaetablissemanget tillsammans med IT-jätten Facebook helt om. Detta efter regimskiftet i Vita Huset där den nytillträdde Demokratiske presidenten Joe Biden och dennes chefsepidemiolog Doktor Anthony Fauci plötsligt kovänder och lyfter teorin om ett i Kina laboratorieskapat virus som en som ska undersökas av underrättelsetjänsten CIA.

Plötsligt inte längre ”skadlig desinformation”

Facebook stryker i lojalitet med den nya mer vänsterorienterade presidenten den skrivning om ”skadlig desinformation” som man tidigare lade till i sina användarregler för att stoppa all diskussion om att coronaviruset kan vara en kinesisk laboratorieprodukt.

Biden-administrationens beslut kommer efter att nya rön visat att laboratorieteorin kan ha fog för sig. Hittills har teorin att viruset överförts från fladdermöss eller andra djur till människan varit den förhärskande samtidigt som den expert som hävdat något annat satt sin karriär och sitt renommé på spel.

Facebooks kovändning får kritik. Även om det i sak är bra att inskränkningarna av yttrandefriheten tas bort menar man att IT-jättens motiv att vara lojal med det Demokratiska partiet är anmärkningsvärt. Facebook ”visar sina sanna och fula färger” lyder ett omdöme om ett beslut som tycks grundat i politik snarare än principer.

Olika regler för Trump och Biden

Varken Facebook-grundaren Mark Zuckerberg eller dennes globalt policyansvarige – den tidigare brittiske parlamentsledamoten och ledaren för Liberaldemokraterna Nick Clegg – har tidigare varit villiga att lyssna på den breda och hårda kritiken om hur man censurerat debatten Men när Joe Biden sätter pekfingret i en ny riktning följer IT-jätten omedelbart efter.

– När den liberala eliten säger att det är OK, då blir det OK. Men när president Trump sa exakt samma sak var det förskräckligt, konstaterar den konservative brittiske partiledamoten Peter Bone i en kommentar till MailOnline.

– Alla på Facebook älskar Biden. De har en regel för det ena politiska lägret och en annan för det andra.

Helomvändning också hos vänsterliberala media

Samma kritik riktas också mot det vänsterliberala mediaetablissemanget som tidigare hånade Donald Trump när denne hävdade att mycket talar för att corona-viruset läckt ut från ett kinesiskt laboratorium men nu när Joe Biden säger samma sak öppnar upp sina spalter för den diskussionen.

Konkret handlar det om den skrivning i Facebooks användarregler som säger att man kommer att ”ta bort varje inlägg som hävdar att corona-viruset är ’människotillverkat’ eller att viruset ’skapades av någon individ, myndighet eller nation’ och stämplar sådana påståenden som ’desinformation’ och ett ’motbevisat påstående’ som påkallar ’aggressiva åtgärder’ från moderatorer.

Ville inte stöta sig med Kinas kommunistregim

Vid sidan av att förhålla sig lojal med Biden-administrationen har kritiker även pekat på att censuren på plattformen om ett kinesiskt laboratorium som ursprung för viruset införts för att inte äventyra Facebooks affärer i den kommunistiska diktaturen. Det uppges handla om intäkter på fem miljarder dollar.

CIA har ska om 90 dagar återkomma med en rapport till Vita Huset med uppgifter om vad man kommit fram till i sina undersökningar kring att viruset eventuellt är en kinesisk laboratorieprodukt. Den amerikanska underrättelsetjänsten hoppas på hjälp från Världshälsoorganisationen WHO med att få Kina att samarbeta och vara transparenta.