Facebook är i blåsväder igen efter att uppgifter kommit fram om att man anlitat hundratals externa entreprenörer för att transkribera användares privata ljudmeddelanden som skickas via Messenger, något användarna som aktiverat transkribering inte ska ha varskotts om.

Personalen som arbetat med ljudfilerna, som i bland haft ett ”vulgärt” innehåll, har inte fått veta varifrån meddelandena kommer och varför man utfört arbetet. Syftet med transkriberingen ska ha varit att kontrollera om Facebooks AI lyckats tolka användarnas meddelanden korrekt. Facebook har bekräftat att man transkriberat användarnas ljudmeddelanden men att man nu stoppat arbetet och inte kommer fortsätta.

Andra stora företag som Amazon och Apple har fått kritik för att ha samlat in ljudfiler från användare och sedan låtit personal avlyssna dessa. Amazon ska ha haft ett team på tusentals personer runt om i världen som lyssnat på kommandon till sin produkt Alexa med målet att förbättra mjukvaran. Apple ska ha utfört liknande inhämtning via iPhone-funktionen Siri och Google via sin Assistant.

Oetiskt
Även om transkriberingen endast genomförts för användare som aktiverat den funktionen i Messenger-appen, har plattformen inte informerat dessa om att en tredje part kan komma att avlyssna dem, vilket lett till att vissa av de anlitade entreprenörerna ansett att arbetet är oetiskt.

I Facebooks policy nämns inget om ljud. Däremot står att man kan samla ”innehåll, kommunikation och annan information du förser” då användare ”skickar meddelanden eller kommunicerar med andra”.

Facebooks vd Mark Zuckerberg har tidigare uppgett i förhör med senaten att plattformen inte lyssnar på användares mikrofoner och använder det för annonser.