På utryckningar till larm händer det allt oftare att ambulanspersonal utsätts för hot och våld. Nu kommer krav på att ambulanspersonal ska varskos om adresser där våldsincidenter tidigare skett.

För att öka tryggheten för ambulanspersonal vill fackförbunden Alarm-ambulans, RAS och Vårdförbundet att potentiellt farliga adresser ska flaggas innan de åker ut på larm, vilket också skulle ge SOS Alarm möjlighet att parallellt skicka ut polis.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm bedömer att det borde prövas om ambulanspersonalen ska ha möjlighet att ta del av polisens databas över adresser och personer där risk för våld föreligger.

LÄS ÄVEN: Ambulans fick avbryta uppdrag – vandaliserades i utsatt område

Frågan har förekommit tidigare men har då stoppats på grund av att det enligt GDPR är olagligt för SOS Alarm att föra register med känsliga personuppgifter utan rättslig grund.

– Det är självklart att ambulanspersonal ska ha samma information som polisen innan de åker ut på utryckning. Om det finns en hotbild ska vi veta om det, säger Henrik Johansson, ordförande i Alarm-ambulansförbundet, till statstelevisionen.

Från politiskt håll hänvisar man till EU.

”Polisen får behandla personuppgifter för brottsbekämpande syften och då gäller inte GDPR utan brottsdatalagen och polisens brottsdatalag. Regleringen där bygger på ett EU-direktiv som är anpassat efter de brottsbekämpande myndigheternas särskilda behov”, skriver pressekreterare Per Strängberg i ett mejl och hänvisar till att inrikesminister Mikael Damberg (S) inte kan besvara frågan under en övergångsregering.

Malmö värst

I genomsnitt görs drygt en anmälan i veckan där ambulanspersonal utsätts för hot eller våld vid utryckning. Det visar SVT Nyheter Stockholms genomgång av årets inrapporterade avvikelserapporter i Region Stockholm.

– Missbruk och bristande samverkan är vanligast i våra avvikelserapporter. Vi upplever att det oftare finns vapen med i vårdmiljön idag än tidigare, säger Ulf Kanfjäll, verksamhetsansvarig vid Samariten ambulans.

LÄS ÄVEN: Ambulanspersonal bestals under pågående livräddning

De allvarligaste händelserna ska rapporteras vidare till Arbetsmiljöverket. Mellan 2016 och 2021 har det skett en fördubbling av antalet anmälningar till myndigheten från hela landet. Flest anmälningar har gjorts i Malmö – mer än dubbelt så många som tvåan Stockholm.