➤ En ny rapport visar att otryggheten i det svenska samhället skenar. Så många som varannan svensk kan tänka sig flytta för att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde.

Rapporten Svenskarna och trygghet 2017 har tagits fram av företaget Verisure i samarbete med Kantar Sifo i vilken 4 200 personer ingått.

– Att känna sig trygg kan tyckas vara en grundläggande mänsklig rättighet, men trots det är det var tredje svensk som upplever en känsla av otrygghet i sitt hem och närområde. Vi ser att vid ökad otrygghet i sitt närområde ökar intresset för att skydda sig, sin familj och sitt hem. Vi kan inte acceptera att var tredje svensk inte känner sig helt trygg i dagens samhälle. Därför är det viktigt att lyfta denna samhällsfråga och diskutera hur samhället, myndigheter och företag tillsammans kan bidra till att öka tryggheten, säger Fredrik Ringborg, trygghetsexpert på Verisure.

I gruppen unga vuxna uppger nästan 60 procent att de känner sig trygga. Men desto yngre man är, desto mindre trygghet upplever man och allra värst är situationen för unga kvinnor – bland kvinnor i åldern 18-29 uppger inte ens varannan att de känner sig trygg.

Kvinnor är generellt sett mindre trygga än män; 65 respektive 72 procent.

Drygt var tredje oroar sig för att drabbas av inbrott. Även här är kvinnornas oro större. Hos de som blivit utsatta blir inbrottet en stor psykisk påfrestning och otryggheten håller i sig länge.

– Otrygghet är något som påverkar människors välmående och är ett problem vi behöver ta på allvar, säger Kristin Öster, expert på stress vid Psykologifabriken, och fortsätter: När vi utsätts för ett inbrott så övergår vårt hem från att vara en trygg miljö till en plats där det finns hot. Trots att bostaden är lika trygg nu som den var morgonen innan så känns den plötsligt farlig. Vår hjärna har lärt sig att här kan fara uppstå och försätter därför kroppen i beredskap. Vi blir vaksamma och känner oss otrygga. Över tid så lär hjärnan sig att faran inte kommer tillbaka. Det bästa du kan göra under mellantiden är att fortsätta leva ditt liv som vanligt.