Månaderna januari-maj i år har för Malmöpolisen varit lugnare jämfört med motsvarande period förra året – i varje fall vad gäller att rycka ut på larm om gängskjutningar. Man har också påträffat färre gängkriminella med vapen. Polisen vill inte dra några slutsatser av det relativa lugnet i den undre världen men hoppas på att resten av året ska fortsätta på samma sätt. Det rapporterar Sydsvenskan.

Den Malmöbaserade tidningen skriver att Malmö under flera år varit särskilt drabbat av den grova vapenvåldet, ett våld som i huvudsak härrör från konflikter mellan de kriminella invandrargängen. Men den senaste tiden har uppgörelserna varit färre och maktbalansen i den undre världen förefaller vara mer stabil.

Fram till mitten på maj förra året hade Malmöpolisen hunnit rycka ut på 29 larm om skottlossningar, i samband med vilka fem personer mördats och ytterligare tio skottskadats. Under samma tidsperiod i år har åtta skottlossningar konstaterats med två mördade och två skottskadade.

Inledningen av 2018 är lugn också i jämförelse med åren före 2017. Under hela 2010-talet har Malmö uppmärksammats för det omfattande väpnade gängvåldet i spåren av den höga utomvästliga invandringen till staden och den antisociala utvecklingen i så kallade ’utanförskapsområden’ som Rosengård.

Förhållandevis få skjutvapen har också hittills i år beslagtagits från de gängkriminella elementen. Fram till mitten av maj förra året hade polisen påträffat 77 olagliga vapen. I år är motsvarande siffra ”bara” 37, vilket ändå blir flera vapen i veckan.

Den främsta orsaken tror Malmöpolisen är de skärpta straffen för vapenbrott. De gängkriminella lämnar nu oftare sina vapen hemma om de inte tror att de behöver dem när de ger sig ut på stan. Tidigare hade man alltid pistolen med sig.

En viss minskad tillgång på illegala vapen till följd av skärpta gränskontroller antas också ha bidragit på marginalen till att färre kriminella går beväpnade på gatorna i Malmö. Detta tror man i sin tur har lett till färre skjutningar från ”unga kränkta män” som ofta har bristande impulskontroll.

– Såg man någon man var ovän med förr så sköt man. Nu måste du först åka iväg och hämta ditt vapen och får då en chans att tänka en gång till, förklarar Malmöpolisens underrättelsechef Patrik Andersson

De poliser som Sydsvenskan talat med poängterar dock att det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser för hela året utifrån det relativa lugn som just nu tycks råda i de gängkriminella miljöerna – det väpnade våldet följer inte några säsongscykler och en enskild händelse kan snabbt eskalera till ett regelrätt gängkrig.

Malmöpolisen håller utifrån de begränsade resurser man har till sitt förfogande koll på de pyrande konflikter som finns i de här miljöerna.

– Vi lutar oss inte tillbaka och slappnar av så länge de här individerna finns kvar, säger polismästare Mats Karlsson till Sydsvenskan.