Med skrivarstugor ska kvinnorna bli fler på Wikipedia och med hjälp av Sveriges feministiska utrikespolitik ska internet bli mer jämställt.

På onsdagen presenterade Margot Wallström (S) regeringens utrikesdeklaration under den utrikespolitiska debatten i riksdagen.

Under denna tog utrikesministern bland annat upp att det på Wikipedia finns fyra gånger fler artiklar om män än kvinnor.

För att råda bot på detta kommer utrikesdepartementet och ett femtiotal ambassader att på internationella kvinnodagen i mars anordna skrivarstugor för att öka antalet artiklar om kvinnor.

I samarbetet ingår även Wikimedia som UD kommer jobba med under parollen #WikiGap. Tillsammans avser man genomföra en världsomspännande aktion för att göra internet mer jämställt.

Eventet som genomförs under en dag går ut på att de inbjudna deltagarna skriver och redigerar artiklar på Wikipedia med information om kvinnliga aktörer, experter och förebilder inom olika fält.

Margot Wallström kommer att vara värd för #WikiGapSthlm på Kungliga tekniska högskolan.

– Sverige är det första landet i världen som bedriver en feministisk utrikespolitik. Det gör vi utifrån en moralisk övertygelse grundad i rättvisa och mänskliga rättigheter men också för att jämställdhet är en grundläggande förutsättning för fred, säkerhet och hållbar utveckling, säger Margot Wallström.