De senaste dryga året har det varit möjligt att få ekonomiskt stöd från staten för den företagare inom bland annat jord- och skogsbruk som ställer om sin maskinpark från diesel till eldrift. Men de 20 miljoner kronor som regeringen avsatt för detta ligger orörda. Det rapporterar bland annat jordbrukets affärstidning ATL.

Den primära orsaken till att inte en enda krona har betalats ut är att det saknas eldrivna maskiner som håller måttet. De få som finns är mer att betrakta som prototyper och är tillverkade i så små serier att de är extremt dyra i inköp och med en ofullgången teknik. För att bedriva jord- och skogsbruk på ett seriöst sätt krävs under överskådlig framtid dieseldrivna maskiner.

Batteripaket väger tre ton

Ett exempel på en eldriven arbetsmaskin som det är möjligt att söka klimatpremie för är grävmaskinen Cat 323F Z-line. Bara maskinens batteripaket väger dock tre ton och har trots den en driftstid som är kortare än en normal arbetsdag.

För att ”snabbladda” maskinen krävs ett eluttag som levererar 1 000 volt. Då tar det två timmar, vilket kan jämföras med det fåtal minuter det tar att fylla tanken på en dieseldriven grävmaskin. En ordinarie laddning vid mer normal nät spänning tar sex timmar. Prislappen för en sådan maskin är 6 miljoner kronor.

Ifrågasatt klimatvinst

På plussidan finns att en eldriven grävmaskin inte släpper ut koldioxid i atmosfären och påverkar klimatet. På senare tid har dock uppmärksammats att eldrivna fordons nollutsläpp är bedrägliga.

Tillverkningen av batterierna är en stor utsläppsfaktor och om elen för att ladda dem kommer från kolkraft, vilket i stor utsträckning blivit fallet i Sverige sedan flera kärnkraftverk lagts ned i förtid, kan påstått ”klimatsmarta” fordon vara sämre för klimatet än dieseldrivna.

Regeringen storsatsar trots fiasko

Trots att klimatpremien utmynnat i totalfiasko beslöt regeringen att i stället för att ta bort den fördubbla premien i årets budget. Man har dessutom infört två nya premier med ännu större pott – en för eldrivna lastbilar på 100 miljoner kronor och en för elbussar på 80 miljoner kronor.

Fördubblingen av klimatpremien för eldrivna arbetsmaskiner från 20 till 40 miljoner kronor är också blygsam i relation till den pott på 200 miljoner som regeringen vill ha igenom i sin kommande budgetproposition. Regeringen kan emellertid få det bekymmersamt att får riksdagens godkännande för den budgeten.

Per Bolund entusiastisk

Klimatminister Per Bolund (MP) är entusiastisk inför storsatsningen på subventioner från skattebetalarna för eldrivna arbetsfordon och att fiaskot ska kunna vändas till framgång. Han hänvisar till att man efter en trög start fått snurr på utbetalningarna när det gäller elbussar och förutskickar en liknande utveckling för jordbruks- och grävmaskiner.

Det finns dock ett annat problem med premien som regeringen inte har velat ta tag i. Endast fordon registrerade i fordonsregistret kan kvalificera sig för skattebidrag. De flesta jordbruks- och grävfordon är inte registrerade på det sättet och att göra det innebär både kostnader och administrativt krångel.

– Ett krångligt och onödigt steg som gör att man drar sig för att ens söka, säger Maskinleverantörernas vd Björn Bäckström.