Redan i inledningsskedet av massvaccineringen rapporteras nu ett misstänkt dödsfall. En man på ett äldreboende i Kalmar avled i akut hjärtstopp dagen efter att ha vaccinerats mot covid-19.

Det rör sig om en 85-årig multisjuk man och det är ännu inte klarlagt om dödsfallet kan tillskrivas biverkningar från vaccinet eller har andra orsaker. Regionen har dock anmält händelsen till Läkemedelsverket och en utredning ska inledas.

– Med tanke på den oro som finns kring covid-vaccinationer är det extra angeläget att vi är öppna med det vi kan och följa de processer vi har, säger chefläkare Mattias Alvunger i en kommentar till SVT.