2017 fick den syriske migranten Robeir Saliba pris som årets pionjär och nybyggare och kunde vid en storstilad ceremoni i Tessinska palatset ta emot utmärkelsen direkt ur Kungens hand. Idag toppar han listan över tandvårdsaktörer som fuskat till sig miljonbelopp från skattebetalarna genom att skicka falska fakturor till landstinget.

Över hälften, 56 procent, av de fakturor från Salibas företag Flexident visade sig vara helt eller delvis falska. Samtidigt är mörkertalet stort då endast en bråkdel av fakturorna granskats. Flera andra tandvårdsaktörer är också inblandade i det omfattande bedrägeri mot skattebetalarna som SVT avslöjat.

Skickade fakturor för avlidna

Det handlar framför allt om överdebiteringar, så kallade ”saltade fakturor”, men också om fakturor som varit helt falska och avsett behandlingar av personer som vid kontroll visat sig vara avlidna. Fuskarna har i syfte att undgå upptäckt riktat in sig på patienter som är dementa eller psykiskt sjuka.

Av de fakturor som Region Stockholm granskat var bara drygt 4 av 10 riktiga. Resten var helt eller delvis falska. Cirka en miljon kronor i felaktigt utbetalda skattepengar till de fuskande aktörerna har nu krävts tillbaka.

Kan handla om hundratals miljoner

Samtidigt har regionen endast granskat en faktura av hundra. Om fusket är så omfattande överlag som stickprovet indikerar kan skattebetalarna ha lurats på över hundra miljoner kronor bara för 2019. Totalt handlar det om över 100 000 fakturor och utbetalningar på 233 miljoner kronor.

Nästan inga polisanmälningar av fusket har gjorts. Det finns heller inga uppgifter om att de fuskande tandvårsföretagen svartlistats för att undvika framtida bedrägerier mot skattebetalarna. Vidare är det oklart om de företag som ertappats med fusk nu kommer att få samtliga sina fakturor granskade eller om det upptäckta massfusket föranleder några generellt skärpta kontrollrutiner framöver.

Få polisanmälningar

Ordförande för tandvårdsberedningen, Karin Fälldin (C), försvarar i en kommentar till SVT avsaknaden av rättsliga åtgärder mot fuskarna med att ”det är svårt att polisanmäla fusket” eftersom ”det inte skulle leda till rättsliga påföljder”. Det framgår inte vilka brister i gällande lagstiftning som Fälldin grundar uttalandet på eller om riksdagen kommer att uppvaktas för en eventuellt behövlig lagskärpning.

Förnekar fusk

SVT har varit i kontakt med Roberi Saliba, ägare till Flexident som toppar listan över fuskande tandvårdsföretag och som i sin skattefinansierade verksamhet omsatte 50 miljoner kronor förra året. Han hävdar i telefonsamtal att det är Region Stockholm som ”inte förstår vad vi gör” och därför har underkänt de många fakturorna. Att det skulle ha fuskats nekar han kategoriskt till.

Några detaljerade uppgifter om vilka felfaktureringar Flexident och de övriga fuskföretagen gjort går inte att se. Detta på grund av att det råder sekretess för uppgifterna.