Terroristen Rakhmat Akilov var en av de tiotusentals illegala invandrare som finns i Sverige idag. Antalet inre utlänningskontroller har nästan halverats på fem år.

Vid slutet av 2017 fanns drygt 12 000 kända och efterlysta illegala invandrare i Sverige – tidigare beräkningar och uppskattningar handlar dock om långt fler.

Trots att antalet ökar, och förväntas öka än mer, görs allt färre utlänningskontroller. Det står också i bjärt kontrast till regeringens löften om att utlänningskontrollerna ska öka kraftigt och att alla som inte har rätt att vistas i Sverige ska utvisas.

2012 gjordes 42 467 inre utlänningskontroller – 2017 hade antalet sjunkit till 23 469.

– En del av de här människorna finns inte kvar i Sverige och det är dessutom svårt att hitta människor som inte vill bli hittade. De regler vi måste följa för inre utlänningskontroll upplevs också begränsande för de poliser som jobbar med det, säger Patrik Engström, chef vid Nationella operativa avdelningens gränspolissektion, till SVT Nyheter.

Allt tyder på att den nedåtgående trenden fortsätter under 2018; under januari och februari utfördes 2 949 kontroller jämfört med 5 991 under samma period 2017.

– Även gränspolisen måste följa lagstiftningen. Vi får inte göra husrannsakan eller eftersöka människor hur som helst i deras bostäder. Vi har även varit tvungna att prioritera annat bland annat yttre gränskontroller, gängkriminalitet och skottlossningar, säger Patrik Engström.

I dagsläget får polisen inte utföra inre utlänningskontroller själva utan endast tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Detta är dock något som förändras i och med ny lagstiftning från och med den 1 juli då polisen får egen inspektionsrätt på ”utsatta arbetsplatser”.