2017 anmälde 550 män att de blivit våldtagna. Ökningen beskrivs som dramatisk.

2015 öppnade akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm även för män. Sedan dess har andelen män som sökt vård där ökat markant.

– Det verkar som om vi når ut till fler patienter. Det kan vara svårare att identifiera det som en våldtäkt. Det leder oftare till skamkänslor och att det blir svårare att söka vård, säger medicinskt ansvarig läkare Anna Möller till Sveriges radio.

På RFSU menar man att det saknas en debatt kring män och sexuellt våld vilket i sin tur bidrar till att göra våldtagna män ”osynliga” i samhället. Det saknas även rutiner för att ta hand om de utsatta.

– Skammen pratar man om, man försöker minska skammen utsattheten och skulden, det är både skuld och skam. Skammen är ännu svårare att bära. Och sedan tillit, det är ett långsiktigt arbete att våga träffa någon igen, våga inleda en relation igen, säger Mia Kilström, psykoterapeut på RFSU-kliniken i Stockholm.