Småländska Ljungby har haft en i förhållande till sin storlek omfattande inflyttning av nyanlända. Det har bland annat lett till kraftigt ökade barnkullar och skenande kostnader för barnomsorgen – på vissa barnstugor talar endast två av tio barn svenska. Nu tvingas kommunen sparka personal och göra kraftiga nedskärningar.

Totalt ska budgeten för barnomsorg och utbildning bantas med 7,5 miljoner kronor. En tredjedel av nedskärningarna ska ske på barnstugorna där bland annat personaltätheten dras ned. Ett tidigare beslut på lika stora besparingar inom barnomsorgen nyligen har visat sig inte räcka till och nu ska ytterligare miljoner sparas.

Man erkänner att kvaliteten i verksamheten kommer att försämras när neddragningarna genomförs. Eftersom så många av dagisbarnen inte har svenska som modersmål – på vissa barnstugor 8 av 10 – befarar man att integrationen kommer att påverkas negativt.

De här barnen behöver extra stöd. När det nu uteblir kommer i stället skolan att ställas inför ökade problem med barn som talar dålig svenska och är illa rustade att tillgodogöra sig undervisningen. Det berättar Anna Werner, förskollärare i Ljungby kommun, för SVT. Hon arbetar själv på en barnstuga där nästan alla barn är nyanlända migranter.

– Om vi skär ner på pedagogisk personal så har vi inte möjlighet att ge dem all den språkträning som de behöver. Då har de större svårigheter när de kommer till skolan sen.

Lika stora besparingar ska ske på fritids. Det kommer också att bli smutsigare i lokalerna eftersom man även drar ned på städningen. Beslutet på åtstramningar om sammanlagt 7,5 miljoner i barn- och utbildningsförvaltningen väntas formellt tas i nämnden på fredag.