Sedan en vecka tillbaka har samtliga sjukhus i Region Västerbotten satts i förstärkningsläge, vilket är den näst högsta beredskapsnivån. Anledningen är stor sjukfrånvaro bland personalen, något som gör det redan ansträngda vårdplatsläget än mer problematiskt.

– Vi vänder nu på alla stenar för att försöka hitta en lösning för att på kort sikt kunna säkra upp vårdplatser. Utmaningen är dock att problemet kommer att fortgå under en lång tid då vi ser stora pensionsavgångar bland sjuksköterskor de närmsta åren och vi har svårt att rekrytera ny personal, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör.

ÄS ÄVEN: Region bjuder anställda på konsert – kostar 15 miljoner

En särskild sjukvårdsledning har upprättats för att prioritera arbete och resurser. Bland annat har man beslutat ställa in ett tidigare planerat större test av reservkraft- och nödvärmeanläggningen vid Norrlands universitetssjukhus. Orsaken till krisen uppges främst bero på hög sjukfrånvaro bland medarbetarna inom hälso- och sjukvården, skriver Läkartidningen.

”Pensionärer och studenter ska rädda vården”

Enligt ett pressmeddelande från Regionen är situationen ansträngd i hela landet. Redan i början av året rapporterade Svt om den höga sjukfrånvaron i Region Västerbotten, vilket resulterade i att åtskilliga planerade operationer ställdes in. Man införde även intagningsstopp för planerad vård som kräver vårdplats. Läget har alltså sedan dess inte förbättrats utan uppges nu istället vara akut.

För att råda bot på krisen försöker ledningen nu locka pensionerade sjuksköterskor att återgå i tjänst. Även studenter, som avklarat termin 3 vid sjuksköterskeprogrammet eller termin 5 vid läkarprogrammet, ska rekryteras till att arbeta extra som undersköterskor i dygnet-runt-verksamheter. Andra åtgärder är att mottagningar stängs ned samt att forskare ska omplaceras till att arbeta med vårdarbete.