Efter upprepade larm om patientsäkerhetsbrister och rädsla hos personalen för att barn ska dö granskar nu Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, barnsjukvården på Karolinska i Solna.

Mindre än en vecka före flickans död kom ett tips från en anonym jourläkare på Karolinska som larmade om att ”patientsäkerheten på barnakuten är sämre än någonsin”.

LÄS ÄVEN: Vårdkrisen värre än någonsin – akutchef: ”Extremt”

En förkylning utvecklades till lunginflammation som ingen på barnakuten förstod allvaret med. Karolinska universitetssjukhusets interna utredning om flickans död är ännu inte klar, således finns ännu inga svar på om vården begått misstag som hade kunnat undvikas.

Försämrades snabbt

Efter några dagar med snuva fick flickan hög feber och ansträngd andning. Pappan åkte då in med henne till barnakuten en förmiddag i slutet av maj. Där konstaterades lunginflammation efter en röntgenundersökning. Man tog även blodprov där värdena var bra.

I journalen står också att flickan ”ätit en halv Piggelin och druckit 60 milliliter saft” på sjukhuset och ”gärna tar emot mat”, men enligt föräldrarna hade flickan tvärtom druckit dåligt, kräkts flera gånger under dagen och blivit allt sämre.

Pappans intryck av omvårdnadspersonalen var att de inte hade tid för mer än det absolut nödvändigaste och han hade velat att någon kommit och frågat hur flickan mådde.

Skickades hem

På kvällen kom en ny läkare, som upplevdes som stressad, och skrev ut flickan med ett recept på antibiotika. Ingen ny undersökning hade gjorts utan man gick på information som getts av kollegan vid en överlämning.

Morgonen därpå, tolv timmar efter att flickan skickats hem, dog flickan hemma i sin pappas armar medan de väntade på en ambulans.

LÄS ÄVEN: Akuten i Helsingborg beskrivs som ett besök i tredje världen

Enligt barnakutens verksamhetschef Malin Ryd-Rinder säger man sig i nuläget inte se någon koppling mellan dödsfallet och bristande kompetens hos personalen. Samtidigt medger man att det var många barn som sökte vård och hårt tryck på personalen.

– Det här är en förfärlig tragedi, för en familj det absolut värsta som kan hända. Vi utreder självklart för att se om det är något vi hade kunnat förhindra eller om det är något i vår process som felat. Och den utredningen pågår, säger Malin Ryd Rinder till DN.

Inga krav efter kritik

Redan sommaren 2020 kom Ivo med kritik mot barnakuten och pekade då på allvarliga problem med patientsäkerheten efter en omfattande genomlysning av verksamheten. Brister i bemanningen, framför allt av erfarna sjuksköterskor, hade lett till felbedömningar och vårdplatsbristen gjort att barn som borde lagts in fastnade på akuten för länge alternativt skickades hem för tidigt.

LÄS ÄVEN: Vårdpersonal larmar – beskriver akutmottagning som ”en krigszon”

På grund av pandemin valde Ivo att inte koppla kritiken mot barnsjukvården på Karolinska i Solna till några krav, men nu ska ärendet följas upp med en ny granskning.

– Det jag önskar är att politiker och ansvariga ska lyssna mer på vårdpersonalen och ge dem som arbetar med sjuka barn alla förutsättningar som krävs. Om vi kan bidra till det på något sätt, så vill vi göra det, säger flickans mamma till DN.