Bergrummet fungerade tidigare som ledningscentral vid kriser och ägs av Mjölby kommun. Numera hyrs det av Civilförsvarsförbundet som använder utrymmet till kurser och övningar. För två år sen hade man storslagna planer med projektet Ny på landet som syftade till att aktivera så kallade ensamkommande. Men något projekt blev aldrig av.

Allmänna arvsfonden gick in med omkring tre miljoner kronor för att driva integrationsprojektet och bygga om Tjädern, som bergrummet kallas, för att öka tillgängligheten.

De nyanlända ungdomarna skulle med projektet komma ut i den svenska naturen, skapa nätverk och lära sig ledarskap. Några migranter kom dock aldrig dit och då bygget stoppades och anslaget drogs in hade redan drygt två miljoner kronor betalats ut.

Enligt Cecilia Eriksson, handläggare på Allmänna arvsfonden, fanns det vissa brister i styrning och kontroll i byggprojektet. Dessutom fungerade inte samarbetet mellan Civilförsvarsförbundet och föreningen Leader Folkungaland, som driver Ny på landet. Exakt vad som hänt tycks vara svårt att utröna och de två parterna skyller på varandra.

På Leader Folkungaland säger ordförande Lars-Owe Larsson att man skulle haft en styrgrupp med flera personer från samtliga inblandade organisationer och att man inte följt projekthandlingarna. Han menar även att Civilförsvarsförbundet använde pengarna till fel saker vid bygget och att det var meningen att migranterna skulle hjälpa till, men så blev aldrig fallet.

På Civilförsvarsförbundet tillbakavisar man anklagelserna och påstår att man inte haft insyn i projektledningen.

– Enligt vår revision har vi inte gjort något fel, säger Gunilla Engström, ordförande i lokalavdelningen av förbundet.