Under de politiskt beslutade nedstängningarna av samhället med hänvisning till covid-pandemin minskade flygandet dramatiskt och bolagen tvingades höja priserna för att gå runt. Nu tar flygandet rejäl fart igen men bolagen tänker inte sänka priserna. Trots att viljan bland resenärerna är svag att betala för ’grönt’ flygbränsle vill bolagen tvinga dem. Priserna ”blir aldrig mer som förr” säger flygjätten KLM:s VD som vill profilera sig och sitt företag som ’hållbart’.

Det är Marjan Rintel, vd på flygjätten KLM, som aviserar att kunderna inte ska förvänta sig att biljettpriserna blir mer normala nu när flygandet tar fart igen efter covid-uppehållet och bolagens kostnader kan slås ut på fler flygresenärer. I stället ämnar man inom branschen hålla kvar priserna på en hög nivå och använda intäkterna till att putsa på en ’grön’ och ’hållbar’ image.

Ansatta av klimatalarmister

Flygbranschen är hårt ansatt från klimatalarmistiskt håll och trots att undersökningar visar att väldigt få flygresenärer lider av flygskam vågar man inte trotsa den högröstade klimatlobbyn. KLM och andra flygbolag har anklagats för ”greenwashing”, det vill säga framställa sig som mer klimatsmarta än man i själva verket är. Nyligen blev bolaget stämda av en grupp klimataktivister i Nederländerna.

Så nu är avsikten att skruva upp det ’gröna’ och ’hållbara’ bakom reklamen så mycket att man hoppas blidka klimatkrisens apostlar. Det ska bland annat ske genom en ökad övergång från fossil flygfotogen till biodrivmedel. Det senare är upp till fyra gånger dyrare och därför måste biljettpriserna fortsatt hållas på en hög nivå.

Höga biljettpriser ska också avskräcka vanligt folk med ordinär ekonomi från att flyga. Fortsätta flyga kan då bara ett mindre antal bolagstoppar och beslutande politiker som ska till klimattoppmöten och då skickar reseräkningen till skattebetalarna.

Oklar klimat- och miljövinst med biodrivmedel

Huruvida det blir någon klimatvinst med biodrivmedel är omtvistat. Även dessa släpper ut uppvärmande CO2 i atmosfären och orsakar dessutom miljöproblem i framställningen såsom skövling av regnskog på ett sätt som de fossila bränslena inte gör.

Men Marjan Rintel på KLM är övertygad om att hon och cheferna för de andra stora flygbolagen ska kunna få kunderna att slanta upp. Hon kommer från den idag elektrifierade och därmed fossilfria järnvägen och vill nu så långt möjligt ge sin nya arbetsgivare inom flyget en liknande ’grön’ image.

– Jag känner ett stort ansvar för att vi ska bli mer hållbara. För det kommer aldrig mer att bli som det var förut, förklarar Rintel i en intervju med SvD för de som till äventyrs trodde att biljettpriserna nu skulle börja gå ner.

Konkret handlar det för KLM i ett första skede om en tiodubbling av ’förnybart’ jetbränsle. Termen är dock en smula missvisande då det förbrukade bränslet inte kan återvinnas och återanvändas. Idag utgör andelen endast en procent av den totala förbrukningen innan 2030 ska den siffran upp till tio procent.

Dyrt när plan med många flygtimmar kvar fasas ut

En annan stor kostnadspost som kommer att hålla biljettpriserna uppe på en hög nivå är utfasningen av fullt flygdugliga men inte tillräckligt klimatsmarta flygplan till förmån för nya som är mer bränslesnåla. Huruvida det blir någon klimatvinst för planeten är dock osäkert då de utrangerade planen sannolikt kommer att säljas till något mindre flygbolag och fortsätta släppa ut CO2 som tidigare.

Sammantaget siktar KLM på att sänka utsläppen med 30 procent fram till 2030. En klämsko är att det idag inte produceras så mycket biodrivmedel att flygbranschen kan ställa om på det aviserade sättet. Lejonparten går till markbundna fordon för att den så kallade reduktionsplikten ska kunna upprätthållas. En dramatisk ökning av tillverkning av biodrivmedel kan medföra en lika dramatisk ökning av de framställningsrelaterade miljöproblemen.

Kan krävas kartellbildning eller politiska tvångsmedel

För att omställningen ska fungera krävs också att alla större flygbolag på ett kartelliknande sätt går hand i hand och inget av dem sänker priserna genom att fortsätta köra fossilt, alternativt att politikerna gör ytterligare ingrepp i marknaden. Idag är efterfrågan stor hos kunderna på lägre biljettpriser och viljan att betala för ’grönt’ bränsle låg. Tvångsmedel kan därför krävas för att få kunderna med sig.

Marjan Rintel är hur som helst tydlig med att biljettpriserna inte kommer att normaliseras efter covid och att det främsta skälet till det är att flygbranschen vill profilera sig som ’grön’ och ’hållbar’.

– Priset för att flyga kommer inte att gå ned. Vi är i ett nytt läge och måste betala priset för att bli hållbara, slår hon fast i en intervju med SvD.