Tiotals miljoner flyktingar kan bli utan vaccin från ett globalt program då några av läkemedelsjättarna oroar sig för de lagliga riskerna av skadliga biverkningar.

Det är interna dokument från vaccinalliansen Gavi som Reuters tagit del av. Många läkemedelsjättar har av länderna som köper vaccinen krävt att man ersätter dem för eventuella biverkningar som drabbar individer, men då en regering inte har kontrollen är det inte möjligt.

LÄS ÄVEN: Wuhanlabbet nu pandemins mest troliga källa

Problematiken omfattar bland annat de människor som fördrivits på grund av kriserna i Myanmar, Afghanistan och Etiopien och inte täcks av en regerings vaccinationsprogram.

För människor som dessa sattes det globala vaccinationsprogrammet COVAX upp som en så kallad humanitär buffert som ska administreras av humanitära grupper. För denna finns dock ingen mekanism som erbjuder kompensation.

LÄS ÄVEN: Behandling av covid stoppades – för att öka viljan att vaccinera

Vaccinalliansen Gavi arbetar med COVAX tillsammans med WHO. Där uppges att de framför allt icke-statliga organisationer som ansöker om doser inte kan bära den juridiska risken och att leveranser bara kan ske ifall läkemedelsjättarna själva accepterar riskerna.

Kan bli utan

Antalet företag som godtar det under omständigheterna är få och utgör en minoritet av programmets vaccintillverkare. Mer än två tredjedelar av vaccinen i COVAX kommer från Pfizer, AstraZeneca och Moderna. Samtliga vill inte kommentera.

Främst på grund av juridiska bekymmer har mindre än två miljoner doser hittills skickats från bufferten. Omkring 167 miljoner människor riskerar exkluderas från nationella vaccinationsprogram i världen.

LÄS ÄVEN: Data om godkännandet av Pfizers vaccin kan hemlighållas i 55 år

Om inte läkemedelsjättarna tar fullt juridiskt ansvar kommer tillgång till vaccin för vissa befolkningar att förbli en utmaning, skriver Gavi.