På torsdagen meddelade regeringen att man ger Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet med ärenden om återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd. Ett av skälen man överväger ska leda till att uppehållstillståndet tas tillbaka är ifall en påstådd flykting återvänder till hemlandet på semester.

Personer som beviljats asyl och sedan åker tillbaka till hemlandet på semester är ett fenomen som väckt debatt i flera europeiska länder. I vissa nationer gör myndigheterna regelbundna kontroller och drar in uppehållstillstånd för dem som fått asyl och åker tillbaka.

LÄS ÄVEN: Migrationsverket ser över möjligheter att återkalla uppehållstillstånd

Nu kan det även bli verklighet i Sverige.

– Systemet med den reglerade invandringen får inte missbrukas. Därför tilldelar vi Migrationsverket ett uppdrag för att stärka återkallelsearbetet, sa Maria Malmer Stenergard (M) på torsdagens pressträff.

– Om man åker tillbaka inom kort tid efter att man har beviljats ett uppehållstillstånd från det hemland man lämnat, men sedan ändå åker tillbaka till det land som turist indikerar det att man inte behöver skydd som man uppgav i ansökan.

Omfattande missbruk

Enligt en rapport från Migrationsverket finns det starka indikationer på även ett omfattande missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.

LÄS ÄVEN: Åtta av tio flyktingar har semestrat i hemlandet

– Det är viktigt att uppehålls- och arbetstillstånd återkallas när det finns grund för det. Migrationsverket ska bland annat utveckla sina handläggningsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för återkallelsearbetet. Automatiska system kan vara en möjlighet för att snabbare identifiera ärenden där det finns indikationer om felaktigheter, sa Sverige­demo­kraternas vice partiledare Henrik Vinge.

LÄS ÄVEN: SVT-reportern Abir är ”stolt flykting” – semestrar i hemlandet