Kärnkraft producerar mindre koldioxidutsläpp under sin livscykel än någon annan källa till elektricitet. Det slås fast i en ny rapport från FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE.

Enligt UNECE har kärnkraft det lägsta koldioxidavtrycket mätt i gram av CO2 per kilowattimme jämfört med andra rivaliserande källor till elektricitet, bland annat vind, sol, gas och kol.

LÄS ÄVEN: Missa inte del 2 i vår granskning: Vindkraften & miljön

Ytterligare en slutats i rapporten är att kärnkraft under sin livscykel har den lägsta förbrukningen av land liksom minsta kraven på av mineraler och metall av alla rena tekniker.

Medan kärnkraft och förnybar energi har noll i nettoutsläpp under produktionen av elektricitet, genererar varje källa CO2 under olika faser som under konstruktion, drift och avveckling.

Brittisk satsning på kärnkraft

I Storbritannien beräknas de två nyaste kärnkraftverken Hinkley Point C och Sizewell C att generera den renaste energin i landets historia. Kärnkraft kommer att spela en avgörande roll i Storbritanniens planer att bli klimatneutrala till 2050.

LÄS ÄVEN: Sverige hånas av Forbes: ”Ger efter för dumhet”

Den brittiska regeringen har också gett finansiellt stöd till Rolls Royce planer på små modulära kärnkraftreaktorer.