Filippo_Grandi_Wikimedia

UNHCR:s chef Filippe Grandi.

InrikesUtrikes

FN pressar Sverige att öka invandringen ytterligare: ”Måste fortsätta som som de gjort tidigare”

Publicerad 7/6/2020
Annons

Den migrationspolitiska uppgörelse som aviserats för att aningen dämpa massinvandringen till Sverige och ställa något högre krav på de migranter som kommer stöter nu på motstånd utifrån. I en påverkanskampanj vill FN pressa Sverige att inte bara fortsätta vara världens ”humanitära stormakt” utan också öka mottagandet av migranter ytterligare.

Det är FN-organet UNHCR:s chef Filippo Grandi som i ett utspel nu sätter press på Sveriges regering och riksdag att inte gå vidare med den diskuterade migrationsuppgörelsen som skulle kunna innebära en minskning på marginalen av migrationsströmmarna till vårt land. Enligt Grandi har Sverige redan för hårda bestämmelser och uppmanar i stället de svenska politikerna att mjuka upp dessa.

– Det är dags att lätta på de stränga reglerna, säger han i en kommentar till nyhetsbyrån TT.

Italienaren Filippo Grandi har en bakgrund som diplomat i en lång rad av världens lågutvecklade länder och har bland annat utmärkt sig för sitt engagemang för ”Palestina” inom den särskilda FN-organisation, URNWA, som bildats för ändamålet och kritiserats för Israelfientlig antisemitism.

Kritiserat Sverige tidigare

Grandi har från sitt FN-kontor i Geneve och vid upprepade besök här tidigare kritiserat Sverige som han bland annat menar avsätter för lite pengar till Migrationsverket och migrationsdomstolarna vilket resulterar i att migranter enligt den italisenska diplomaten får vänta för länge på att få uppehållstillstånd. Han kräver att handläggningstiderna i Sverige ska halveras eftersom antalet ärenden – drygt 100 000 per år – är att betrakta som ”väldigt hanterbart”.

LÄS ÄVEN: BEKRÄFTAT: 2019 året med femte flest utdelade uppehållstillstånd någonsin

Grandi är också generellt kritisk till att det han kallar ”rika länder” i väst inte tar emot tillräckligt många migranter men har inte riktat motsvarande kritik mot de extremt rika oljeländerna i arabvärlden att ta ansvar för migrantsituationen i sina närområden.

LÄS ÄVEN: Nästan 45 000 uppehållstillstånd första halvåret

Han anser att Sveriges ska fortsätta med samma extrema invandringsnivåer som tidigare.

– Det finns problem, men ärligt talat kan jag inte komma på ett annat land i världen som har gjort lika mycket som Sverige under mina år på den här posten. Det viktigaste budskapet är att det måste fortsätta på det viset, säger han.

Migrationsuppgörelse ”farlig väg att gå”

Just nu är det den aviserade svenska migrationsuppgörelsen som är fokus för UNHCR:s uppmärksamhet och som FN-organet vill stoppa.

Bland annat är man kritisk till att det i förslagen ställs krav på att migranter för att få permanenta uppehållstillstånd ska lära sig svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. FN är också kritiska till att den som inte har asylskäl utan kommer som anhörig ska behöva ha sin försörjning ordnad och inte som tidigare kunna kräva att försörjas av de svenska skattebetalarna.

– Det är en farlig väg att gå, menar Grandi.

Enligt UNHCR-chefen bör migranter få permanent uppehållstillstånd direkt, annars motiveras de inte tillräckligt att integreras i mottagarlandet. Kritiker menar tvärtom att motivationen att anpassa sig ökar om ett permanent uppehållstillstånd är något som en migrant behöver förvärva och inte tilldelas utan krav.

Kritiken mot de direkta permanenta uppehållstillstånden fokuserar också på att asyl i första hand ska betraktas som ett tillfälligt skydd, inte som en form av reguljär invandring, och att asylgmigranter och deras anhöriga som grundregel bör förväntas återvända till sina hemländer så snart situationen där medger det.

”Skäms som europé”

I en intervju säger sig Grandi ”skämmas som europé” över att Europas länder tar ett så litet ansvar för migrantströmmarna och nu flaggar för att minska det ytterligare. Den svenska migrationsuppgörelsen måste enligt UNHCR stoppas för att inte andra länder ska följa efter eftersom det kan få ”katastrofala följder”.

– Det handlar om att sätta exempel, slår Grandi fast.

Han erkänner samtidigt att Sverige tagit på sig en större börda än något annat land han känner till, men menar att svenskarna kan göra ännu mycket mer.

Migrationskommitténs förslag i korthet

På Migrationskommitténs förhandlingsbord ligger vid sidan av förslag på ökade försörjningskrav, fler tidsbergränsade/färre permanenta uppehållstillsånd och krav på språk- och samhällskunskaper också bland annat att att tidsgränsen för att på nytt ansöka om asyl vid avslag förlängs från fyra till tio år.

Detta för att minska antalet personer som i stället för att lämna landet går under jorden som illegala i avvaktan på att kunna söka asyl igen. Vid misstanke om att en person med avslag inte tänker följa beslutet ska vederbörande enligt förslag också kunna förses med fotboja i avvaktan på att utvisning verkställs. Ett färskt och prejudicerande domslut i Migrationsöverdomstolen innebär samtidigt en kraftig begränsning av när migranter utan rätt att vistas i Sverige får tas i förvar.

Samtidigt nämns i kommitténs förslag inget om att riva upp de regler som ger illegala tillgång till bland annat svensk välfärd och skolgång som för ett antal år sedan togs i vad Sverigedemokraterna kallat ”en skammens dag” eller att ta bort de restriktioner som finns för polisen att leta efter illegala där man vet att de uppehåller sig.

Migranter ska också enligt kommitténs förslag i ökad utsträckning uppmuntras att på frivillig grund återvända till sina ursprungsländer. Detta genom att det ekonomiska så kallade återetableringsstödet höjs och utvidgas att omfatta fler länder.

LÄS ÄVEN: Löfven viker sig för Miljöpartiet – säger nej till asyltak

Det som fått ojämförligt störst uppmärksamhet är dock förslaget om att sätta upp ett volymmål för hur mycket invandring Sverige tål. Tanken är att riksdagen varje år ska prognostisera vad landet mäktar med och sätta ett riktmärke. Efter att Miljöpartiet hotat med att utlösa en regeringskris genom att hoppa av ser det dock ut som att det förslaget faller.

På måndagen meddelade Sverigedemokraterna att man lämnar uppgörelsen och i stället arbetar fram ett eget förslag på hur migrationen ska hanteras i framtiden.

authorimage

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons