En så kallad Nato-expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) går till attack mot Ungerns diplomatiska relationer, handel och brottsförebyggande samarbeten med Kina. Det antyds att Ungern kan komma att läcka information och teknik till Kina.

Det är i en intervju med tidningen Kvartal som Robert Dalsjö, försvars- och säkerhetspolitisk expert på FOI men i media kallad ”Nato-expert”, gör bedömingen att Ungern – Nato-landet sedan 1999 – är en säkerhetsrisk. Detta efter att landet nyligen slutit ett säkerhetsavtal med Kina.

LÄS ÄVEN: FOI och Säpo varnar för alternativmedia – sprider konspirationsteorier att samhället är i förfall

Ungerns premiärminister Viktor Orbán tog emot Kinas polisminister Wang Xiaohong den 16 februari i Budapest. Länderna undertecknade då ett avtal för att fördjupa samarbete mot bland annat terrorism, gränsöverskridande brottslighet och andra brott.

Dalsjö som själv inte närvarande på mötet eller haft någon annan insyn i kontakterna mellan Ungern och Kina öppnar för att premiärminister Viktor Orbáns regering kan komma att ge Peking insyn i EU:s och Nato:s överväganden på högsta nivå.

– Det är ett uttryck för Kinas ambitioner att slå in en kil i Europa, både i EU och i Nato. Att knyta sårbara EU- och Nato-länder till sig på olika sätt, säger Robert Dalsjö till Kvartal.

Antyder att JAS-teknik kan överföras

Dalsjö får även frågan om det finns risk för överföring av hemlig och avancerad militär teknik till Kina. Detta mot bakgrund att Ungern har stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

Enligt tidningen Kvartal kan Kina vara intresserade av JAS 39 Gripens smygteknik, elektronisk krigföring och förmåga att växla snabbt mellan olika sorters uppdrag.

”Nato-experten” framför att det finns risk för det men att han samtidigt är lugn eftersom att Ungern inte har den senaste tekniken i sina JAS-flygplan.

– Ja, det finns en risk för tekniköverföring och det finns det alltid vid export till länder som inte är hundraprocentigt pålitliga, säger Dalsjö till Kvartal.

Samtidigt som tidningen Kvartal och FOI-experten oroar sig att JAS-teknik skulle kunna hamna hos Kina – har Brics-landet Brasilien redan en lång rad JAS-flygplan och däribland den senaste tekniken i JAS 39 Gripen E.

LÄS ÄVEN: Vänsterradikala bakom FOI:s forskning om nationalistiska miljöer och hat mot journalister