Samnytt och Exakt24 håller gemensam valvaka med flera inbjudna gäster i Stockholm.

Sändningen leds av Kent Ekeroth och Erik Almqvist: