Politiker och polisen har lovat folket att få bukt med gängvåldet inom sex månader. Men bara 8 procent av väljarna har förtroende för löftet medan överväldigande 88 procent tror att våldet kommer fortsätta som nu eller till och med öka.

– Det är allvarligt om staten inte kan leverera det som ingår i samhällskontraktet, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo, till Aftonbladet.

Sveriges befolkning har ett väldigt lågt förtroende för regeringens och polisens förmåga att lösa de eskalerande problemen med gängvåld och organiserad brottslighet, visar en undersökning från Sifo. Folket har också rekordlågt förtroende för statsminister Stefan Löfven i frågor som rör lag och ordning. Man tror inte heller på Löfvens och polisens löften om att en förbättring ska ha skett inom sex månader.

60 procent av regeringspartiernas väljare tror inte på förändring

Åtta procent tror att gängvåldet ska förekomma ”i mindre utsträckning än i dag”, 31 procent svarar ”i högre utsträckning” och 57 procent tror att situationen förblir oförändrad.

– En mycket liten andel tror att de åtgärder som både politiker och polis presenterar kommer att få effekt. Polisen har gott förtroende i andra mätningar, men här lyckas man inte övertyga allmänheten om att man kan få bukt med gängvåldet, säger Toivo Sjörén.

Det är inte endast bland oppositionens väljare man ser misstron. 60 procent av regeringspartiernas egna väljare tror inte på någon som helst positiv förändring.

– De som sitter i regeringen får naturligtvis bära det största ansvaret. Men det kan leda till en misstro mot samhället när det är så lågt förtroende för polis och politiker, säger Toivo Sjörén.