Folkhälsomyndigheten beslutade häromdagen att personer som uppehåller sig olagligt i Sverige, ibland benämnda som ”papperslösa” skulle ges förtur före svenskar att vaccinera sig mot corona. Men efter massiv kritik ändrar sig nu FoHM och stryker illegala migranter som prioriterad grupp.

Det handlar om den så kallade fas 3 i vaccinationsprogrammet som riktar sig till grupper som man har skäl att misstänka inte följer gällande smittskyddsrekommendationer och därmed löper större risk att smittas och smitta andra.

LÄS MER: NYA BESKEDET: Illegala invandrarnas gräddfil – får förtur till coronavaccinet

I den information som tidigare i veckan gick ut på Folkhälsomyndighetens webbplats stod att förtur till vaccinering bland annat ska ges till ”papperslösa”. Att personer som inte ens har rätt att vistas i Sverige skulle favoriseras på det här sättet har dock väckt stark kritik.

På fredagen beslöt FoHM därför att backa och utesluta illegala migranter från de grupper som ges förtur till immunitetsskydd. Det är i varje fall så den nya formuleringen tolkas där myndigheten i stället skriver att man överlåter till regionerna att avgöra vilka ”utsatta” som ska prioriteras:

Folkhälsomyndigheten har dessutom valt att inte längre ge exempel på grupper som kan tänkas leva i socialt utsatta situationer. De exempel som gavs speglade endast en liten del av det spektrum av situationer som kan vara aktuella och kan därför komma att bli alltför styrande för hanteringen. Frågan hanteras bäst på regional nivå utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om personer som kan vara aktuella för vaccination i dessa grupper.