I kölvattnet av corona har många skolor beslutat att barnen ska undervisas digitalt från hemmet. Men nu rasar föräldrar till barn i Edsbergsskolan i Sollentuna för att de känner att deras barn försummas när invandrarelever i ”förberedelseklass” prioriteras och tar det mesta av resurserna. ”Detta är inget annat än en skandal och man kan fråga sig vad man får för skatterna man betalar”, säger en upprörd föräldrar som vill vara anonym.

Edbergsskolan i Sollentuna har beslutat om distansundervisning ”i realtid” för att ”minska smittspridning”. Det var det meddelande föräldrar till barn i skolan fick ta emot för några dagar sedan.

Men Samnytt har blivit kontaktade av en förälder på den aktuella skolan som nu rasar över den olika behandling som de upplever drabbar deras barn. Föräldern blev alltså meddelad att eleverna skulle vara hemma vilket de trodde gällde samtliga elever. Men så var inte fallet.

– Själv är jag förälder och mitt barn bad mig nu om hjälp i matte. Döm om min förvåning när följande kommentar kom: ”ja, läraren säger att det kan dröja innan han kan komma till kameran och hjälpa för han har elever i skolan”. Det visade sig då att ”invandrareleverna” i klassen, cirka en fjärdedel av klassen, befinner sig i skolan och då verkar prioriteras över de svenska barn som befinner sig hemma.

”Etnisk diskriminering”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att de nu själva får gå igenom exempelvis matematik med deras barn, då lärarna är upptagna med invandrareleverna på skolan.

– Jag får nu själv gå igenom flera delkapitel i matematik då möjligheterna till lärararhjälp verkar begränsad. För mig är detta inget annan än prioritering på etniska grunder, dvs diskriminering. Om invandrarelever behöver extra hjälp i skolan har jag inga problem med det givet att den undervisningen då ges separat i ett klassrum med en separat lärare men det är helt orimligt att dessa elever, som går i en vanlig klass, skall befinna sig i skolan och tydligt prioriteras över svenska elever.

Föräldern ifrågasätter samtidigt om det är medvetet så att skolan utgår från att de svenska föräldrarna ska kompensera för skolans prioriteringar:

– Dessutom kan man undra hur det är att vara lärare om man inte bara ska undervisa på distans utan dessutom vara lärare åt ”förberedelseklass” i klassrummet. Detta är naturligtvis vansinne! Eller bygger hela denna konstruktionen på att skolan utgår från att alla svenska elever har föräldrar som kompenserar för skolans bortprioritering av deras barn? Detta är inget annat än en skandal och man kan fråga sig vad man får för skatterna man betalar.

Rektorn slänger på luren

I dokumentet som rektorn för Edsbersskolan, Johanna Bergström, skickade ut står det följande:

Elever i vår förberedelseklass, FBK, är i skolan hela tiden (det kan finnas undantag).
Individer som vi bedömer ha anledning att vara i skolan denna period bjuds in och är i skolan…

Men när vi ringer upp rektorn kl 15.31 på tisdagen för att fråga om dessa uppgifter stämmer blir hon märkvärt irriterad och slänger snabbt på luren:

Vi har fått information om att det inte är alla som har denna distansundervisning utan att invandrare får personlig undervisning på skolan medan svenskar skickats hem. Vems beslut var det?

– Det stämmer överhuvudtaget inte. Jag har ett digitalt möte…det stämmer inte…jag har ett digitalt möte nu, det börjar 15.30. Det är kultur och fritidskontoret som ska komma och hjälpa oss att gå ifrån fjärrundervisningen nästa vecka och det börjar halv…så jag behöver ta det.

Men det står ju i det här dokumentet att det finns undantag…

– Ursäkta, vilken tidning ringer du från?

Samhällsnytt.

– Samhällsnytt? Och påstår att invandrare får komma till skolan men inga andra?

Nej, jag har fått uppgifter från föräldrar på skolan att invandrare går i skolan, det som kallas förberedelseklass vilket i huvudsak väl är invandrade elever medan andra elever skickas hem. Och då undrar jag: vilka elever är det som får personlig…

– [AVbryter] Särskolan, de utvecklingsstörda barnen i skolan.

Ja, det står ”grundsärskolan” och ”förberedelseklass”…

– Du du…det där stämmer inte. Det är jättemånga invandrade elever som går i grundskolan så det är inga konstigheter och alla är hemma. Men nu har jag ett möte…

Jo men jag ringer ju för att ta reda på vad det är som gäller med anledning av de uppgifter vi har, du är ju rektor så du får ju svara på frågor.

– Vi har ett informationsbrev så du kan ju ta väl tolka det som står där.

Det informationsbrevet säger ju inte allt. Det är därför jag ringer för att fråga för att få din syn på vad det är som egentligen gäller.

– Det räcker väl med att de elever och vårdnadshavare som det berör och kommunens beslutande vet vad som gäller, och det gör de.

Nej det räcker inte alls för att media har en uppgift att granska skolorna och [hon avbryter] det finns föräldrar som kontaktat oss…

– [Avbryter] Nu måste jag avvika för jag har ett möte som börjar för fyra minuter sen.

Men varför svarade du då när jag ringde?

Sen slänger hon på luren.

Vice-rektorn vägrar svara

På onsdagen dagen efter försöker vi istället nå vice-rektor Marie Petersson. Hon klickar dock bort vårt samtal och svarar med ett SMS:

Skicka SMS till mig

Vi svarade då med ett SMS med frågor men fick aldrig något svar:

– Hur många elever på er skola undervisas på plats just nu?

– Enligt ett utskick ni gjort är det särskolan (på 25 elever) samt förberedelseklasserna plus ”individer ni bedömer har anledning att vara i skolan”: hur många är i förberedeseklassen samt övriga som har undervisning i skolan?

– Hur väljs de övriga ut?

På torsdag förmiddag fick vi ett kort svar från vice-rektor Marie Petersson där hon skrev: ”Jag skickar ditt meddelande vidare till rektorn Johanna Bergström” (som alltså tidigare slängde på luren). I skrivande stund, torsdag eftermiddag, har vi ännu inte fått något svar på våra frågor.

”Invandrare prioriteras”

Men föräldern vi talat med är säker på sin sak och utvecklar:

– Dessutom fick klassen två nya invandrarelever (vet ej om de tillhör förberedelseklass eller ej) från en förort långt ifrån Sollentuna. Även dessa är i skolan. Några elever med utländsk bakgrund är dock hemma men som vanligt så prioriteras invandrare över svenskar och det enda man gör är att betala skatt för ingenting. Helt klart får de eleverna som är hemma sämre undervisning än de eleverna som är i skolan, iallafall i matte.

Enligt Skolkollen har Edbergsskolan omkring 450 elever.

Lärare vittnar

Tidigare har Samhällsnytt rapporterat om hur lärare vittnar om att svenska elever missgynnas när de mesta av resurserna läggs på elever med invandrarbakgrund. Ett exempel är intervjun med Karin där hon berättade att det:

…inte läggs likvärdiga resurser på socioekonomiskt utsatta svenska elever som på elever med invandrarbakgrund. Det är omvänd rasism.

LÄS ÄVEN: INTERVJU: Toppläraren Karin vittnar om invandringskaos i eftertraktad stockholmsskola

I ett annat vittnesmål berättas om hur resurser går till nyanlända när de bråkar, hotar, slåss och ställer orimliga krav:

De kräver godkända betyg, hotar och trakasserar. De struntar i närvaron på lektionerna och sedan kommer de när de riskerar mer än 20% frånvaro med olika bortförklaringar såsom att de mår dåligt, bidraget inte kommit till SL-kort eller något annat. De vill att man på läxtimmarna ska hjälpa dem med ansökningar för bostadsbidrag/CSN/försörjningsstöd. Mindre och mindre tid får jag vara lärare och undervisa.

Vem som helst kan räkna ut att detta drabbar de svenska eleverna som inte får min hjälp och kunskap för att utveckla sin utbildning. Men tyvärr förstår inte svenska föräldrar att detta drabbar deras barn också.

LÄS ÄVEN: Lärare: ”svenska skolan i fritt fall”

Har du mer information om Edbergsskolan och deras distansundervisning för svenska respektive invandrade elever? Kontakta artikelförfattaren på [email protected].

Tycker du denna granskning var intressant?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.