Trots skolans ansträngningar har en högstadieelev i Staffanstorp haft hög frånvaro under en längre tid och nu har kommunen beslutat att föräldrarna får böta 200 kronor per utebliven dag för att de inte följer skolplikten.

Flera skolor runtom i landet har blivit strängare med konsekvenser för familjer vars barn inte följer skolplikten. Under fjolåret hade förvaltningsrätten 133 mål mellan kommuner och vårdnadshavare och i 86 fall utdömdes viten.

Inte sällan handlar det om längre semestrar, som i ett par nyligen uppmärksammade fall, men i fallet i Staffanstorp handlar det enligt kommunen om föräldrarnas bristande ansvar.

– Vi arbetar hårt för att ha en skola som ger eleverna de bästa förutsättningarna för sina fortsatta liv. Men det hjälper ju inte om eleverna inte är i skolan. De måste ju vara i skolan för att ta del av utbildningen, säger kommunens utbildningschef Krister Åkesson till Vi Lärare.

LÄS ÄVEN: Tog med barnen på resa – kan få böta för brott mot skolplikten

I början av höstterminen 2023 gjorde skolan en skolpliktsanmälan till kommunen då man menade att det förekommit ”betydande problematisk frånvaro”.

Skolan har också haft flera samtal med familjen och menar att ”hemmet underlåtit att agera” för att eleven ska gå till skolan.

Trots en rad åtgärder har frånvaron fortsatt och nu får föräldrarna böta 200 kronor per dag som eleven inte dyker upp på skolan.