Det åtta sidor långa manifestet har krav som att betala svarta anställdas studielån, obligatoriska kurser i ”vit makt” och krav på att all personal gör antirasistiska ställningstaganden. Många föräldrar är allt annat än imponerade och har eller planerar att ta ut barnen ur skolan.

The Dalton School beskrivs som en av New Yorks förnämaste privatskolor. Det tidigare lugnet har förbytts till upprörda känslor efter att flera fakultetsmedlemmar skrivit på ett manifest med diverse krav på personal, läroplan och behandlingen av svarta studenter.

Förslagen ska vara ett resultat av Black Lives Matters härjningar och studenters klagomål över påstådd rasism på skolan. Men vissa föräldrar menar att det hela har gått för långt och förvandlats till förtryck.

En judisk förälder säger till The New York Post att idén att vara vit automatiskt betyder att man är priviligierad eller en vit makt-utövare är löjligt och påpekar att dennes barn kommer från ett folk som blivit slaktat och fått slåss för allt de fått.

”Det handlar bara om hudfärg nu”, lägger föräldern till.

Få vågar protestera öppet

De som inte håller med om manifestets innehåll håller tyst av rädsla för repressalier.

En pappa som tagit ur sitt barn ur skolan säger att Dalton fullständigt har misslyckats i sitt uppdrag att lyfta upp de människor man säger sig vilja hjälpa och att det hela utgör ett steg bakåt.

Vidare menar han att den påstådda antirasistiska agendan ber alla att behandla svarta barn annorlunda bara på grund av deras hudfärg. Skolan anser han är mer upptagna med att godhetssignalera nonsens än att faktiskt hjälpa svarta studenter. Han konstaterar också att fler föräldrar kommer att ta sina barn ut ur skolan.

Skolans lärare ska vägra gå tillbaka till jobbet tills man gått med på kraven.

Man ska även ha tvingat barnen att titta på en video med namnet Being 12 i vilken vita barn får veta att de ska skämmas för sin hudfärgs synder och att de är medverkande till att upprätthålla rasism.

Flera krav

Bland manifestets punkter finns följande förslag:

Anställa tolv stycken mångfaldsfunktionärer och flera psykologer för att stödja studenter som ”hanterar rasbaserad traumatisk stress”.

Anställa en person som bara ska stödja svarta studenter som har ”klagomål eller står inför disciplinära åtgärder” och en som ska ägna sig åt att hjälpa svarta att ”navigera i en mestadels vit institution”.

Kurser ska fokusera på ”svart frigörande” och ”utmana vit makt”.

Kompensera svarta studenter som förekommer i skolans reklamprodukter finansiellt.

Stänga ned akademiska kurser på hög nivå till 2023 ifall svarta studenters resultat inte ligger i paritet med icke-svarta.

Översyn av hela läroplanen, läslistor och studentpjäser för att säkerställa mångfald och att rätt slags teman används.

Säga upp samarbeten med företag som ”kriminaliserar eller avhumaniserar” svarta inklusive privata fängelser och teknikfirmor som tillverkar polisutrustning eller vapen.