På torsdagen presenterades den senaste Stockholmsenkäten där ungdomar i huvudstaden får svara på ett antal frågor uppdelade i olika områden. Svaren sammanställs sedan till en rapport om ungdomars levnadsvanor.

Ungdomar i årskurs nio och år två i gymnasiet får vartannat år svara på frågor inom områdena brott och utsatthet för brott, droger och spel, psykisk hälsa samt skola, fritid och föräldrar.

En av de mest uppseendeväckande resultaten i årets mätning är att andelen flickor som uppger att de utsatts för våldtäkt eller tvingats till sex har fördubblats jämfört med 2016 – åtta procent av gymnasieflickorna i årskurs två och fem procent av flickorna i årskurs nio.

Årets resultat är dessutom det högsta uppmätta värdet sedan undersökningen startade 2002.

Grövre sex

Ytterligare en problematik som också ökar är tjejer som söker vård på ungdomsmottagningar efter sex, något man tror beror på att det i dag finns en större acceptans för allt grövre sex.

Även så kallad sugardejting har ökat där äldre män erbjuder yngre flickor pengar i utbyte mot olika tjänster, bland annat sexuella sådana. Så unga flickor som i 12-13-årsåldern ska enligt mätningen syssla med detta.