Många frivilliga kände sig lurade. Beteendet fick somliga att lämna Refugees Welcome-rörelsen.

Under migrantkrisens kulmen 2015 beslöt sig den pensionerade läraren Franz Schmalwieser för att hjälpa till och har nu intervjuats om hur han ser på sitt engagemang när ett par år gått.

Nu är det istället stark kritik Schmalwieser riktar mot den han kallar asylindustrin.

På begäran av borgmästaren tog han 2015 hand om fyra asylsökande familjer.

Då familjerna sökte igenom kläder som samlats in till dem öppnades hans ögon för att de egentligen var ekonomiska migranter då inget dög utan de hellre ville gå och handla märkeskläder.

Situationer som dessa förändrade gradvis människors inställning till migranterna och viljan att hjälpa till avtog. Antalet frivilliga minskade successivt och till slut upphörde donationerna helt. Många kände sig utnyttjade.

Enligt Schmalwieser var migranterna mycket pålästa om exakt vad de som familjer hade ”rätt” till finansiellt – exakta summor.

Andra avvisade erbjudanden om hus då de ställt in sig på att bo i huvudstaden Wien.

Schmalwieser har sedan dess lämnat Welcome Refugees-rörelsen och konstaterar att många på vänsterkanten är ”orealistiska” och att ”de inte förstår vad de gör mot staten”.