Upprördheten bland barnmorskor och annan vårdpersonal på förlossningen på Karlskoga lasarett är stor. Trots att avdelningen har beläggning och personal ska den läggas ned. Orsaken är att man sparat in på andra vårdtjänster såsom neonatalvård och därför inte anser sig kunna garantera mödrarnas och de nyfödda barnens säkerhet vid förlossningar där komplikationer tillstöter.

På onsdagen kallades cheferna på Karlskoga BB till ett informationsmöte. Där fick man veta att beslut tagits om att förlossningsvården ska läggas ned, helt och permanent. Varslet är kort. Redan om två veckor ska verksamheten upphöra.

Många anställda är upprörda och tror att detta kan bli ”dödsstöten” för lasarettet genom en snöbollseffekt där den ena verksamhetsnedläggningen i sin tur leder till nästa. Det är sådana skäl som ligger bakom att förlossningsvården nu avvecklas.

Det är inte vikande beläggning eller personalbrist som föranleder beslutet. Orsaken till nedläggningen är i stället att Region Örebro sparat in på andra områden. Exempelvis anser man sig inte ha råd med narkosläkare dygnet runt, något som krävs för att patientsäkerheten ska kunna garanteras i händelse av att komplikationer tillstöter för det nyfödda barnet vid en förlossning eller akut kejsarsnitt måste göras.

Incidenter har inträffat till följd av att kringverksamhet som behövs vid komplicerade förlossningar lagts ned. Detta används nu av regionledningen som argument för att även stänga förlossningen. Kritiska röster menar att man i stället för att lägga ned förlossningen borde ge sjukhuset de förutsättningar som behövs för att verksamheten ska kunna drivas vidare.

Från mitten av juni får gravida kvinnor i Karlskoga i stället ta sig till universitetssjukhuset i Örebro för att föda, en resa som tar flera timmar. Nedläggning av förlossningsavdelningar på andra håll i landet har lett till en ökning av antalet förlossningar som måst ske i bilar och andra improviserade platser då tiden för att ta sig till ett mer långväga sjukhus blivit längre, något som allvarligt inverkar på patientsäkerheten.