sjukhus 83673 pixabay

Arkivbild.

Inrikes

”Förödande” få utländska läkare klarar proven för svensk läkarlegitimation

Publicerad 10/17/2017
Annons

➤ Journalisten Christian Palme begärde från Umeå Universitet ut en lista över resultaten på höstens första teoretiska delprov för utländska läkare som vill få svensk läkarlegitimation, vilket krävs för att få praktisera yrket i Sverige. Palme beskriver det han fann som ”förödande”. Endast 8 av 73 deltagare klarade provet.

Tidigare i år har uppgifter i media indikerat att var fjärde läkare från ett land utanför EU och ESS har den kompetens som krävs för att utöva läkaryrket i Sverige. Detta har beskrivits som en ökning från uppgivna var sjätte utländsk läkare året innan.

Båda dessa siffror är i sig alarmerande låga men ändå väsentligt högre än vad som framkommer av den dokumentation som Christian Palme begärt ut. Vid det aktuella provet fick endast en av tio godkänt.

De utlämnade uppgifterna har anonymiserats av Umeå Universitet. Det går därför inte att se hur de bristande kunskaperna fördelar sig demografiskt och i vilka regioner i världen som läkarutbildningen kan förmodas vara särskilt undermålig.

Bland de personer som gör provet finns också personer som vara bosatta i Sverige när de påbörjade läkarutbildningen utomlands. Hur många det rör sig om i det aktuella fallet är emellertid oklart.

Av det anonymiserade underlaget går det heller inte att fastställa i vilken utsträckning det i så fall rör sig om svenskar som sökt sig utomlands på grund av svårigheter att ta sig in på läkarlinjen i Sverige respektive personer med invandrarbakgrund som av olika skäl valt att studera till läkare i sina gamla hemländer.

Uppgiften att var fjärde läkare i Sverige är utlandsfödd anförs ofta som ett argument för en fortsatt expansiv migrationspolitik som ett sätt att få kompetens till Sverige. Läkare som Samhällsnytt har talat med vittnar dock om att yrkesskickligheten bland utlandsfödda läkare varierar kraftigt.

Medan vissa är mycket kompetenta, avslöjar sig andra sakna även de mest grundläggande anatomiska och andra kunskaper. Det rör sig alltså om läkare som ska ha fått godkänt på proven för svensk läkarlegitimation, inte personer ur den majoritetsgrupp som vid proven sållats bort som utan kompetens att utöva yrket.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1060Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons