Under 2019 polisanmälde försäkringskassan 390 personer för misstänkt fusk med bostadsbidrag – en ökning med 100 stycken jämfört med året innan. Bakom det ökade antalet polisanmälningar ligger bland annat en utökad samverkan med andra myndigheten som Migrationsverket, Polisen och Skatteverket.

Vid sidan av polisanmälningar har även kraven på återbetalning ökat. 2019 krävde försäkringskassan tillbaka omkring 35 miljoner kronor för felaktigt utbetalade bostadsbidrag. För felaktigt utbetalade bostadstillägg var antalet polisanmälningar 127 stycken och omkring 14 miljoner kronor som krävdes tillbaka.

Som jämförelse gjordes 88 polisanmälningar 2014 med krav om återbetalning för drygt tolv miljoner kronor för bostadsbidrag.

Många skrivna på samma adress

Thomas Nyström, controller på Försäkringskassan, säger till Hem & Hyra att han tror att det beror på att myndigheten hela tiden förbättrat sina metoder för att upptäcka fusk.

– Vi har bland annat fördjupat vår samverkan med andra myndigheter. Exempelvis Migrationsverket, Polisen och Skatteverket. När det gäller bostadsbidrag och bostadstillägg kan vi också samverka med exempelvis bostadsbolag, säger Thomas Nyström.

Utöver det utökade samarbetet med andra myndigheter får man även tips från allmänheten. Myndighetens förmånshandläggare kan själva också upptäcka oegentligheter som exempelvis många personer skrivna på samma adress.